Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistraturasına 2018/2019-cu tədris ili üçün qəbul
PLANI

S/№

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

2018/2019-cu tədris ili

Azərb. bölməsi

Rus bölməsi

1.

 060501  Riyaziyyat

3

 
 Riyazi analiz

1

 Riyazi fizika tənlikləri

1

Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili.

1

 2.  060502  Mexanika

1

  Maye,qaz və plazma mexanikası.

1