“Ulduz tip qraflarda kompleks Hill operatorunun spektral analizi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Noyabrın 19-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Ulduz tip qraflarda kompleks Hill operatorunun spektral analizi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f-r.e.n, dos. Rakib Əfəndiyev məruzə edib.
Məruzədə Hill operatoru üçün qeyri kompakt ulduz tip qraflarda spektral analiz məsələsindən danışılıb. Operatorun spektri öyrənilmiş, potensialların bərpası üçün yeganəlik teoremi daxil edilmişdir. Tərs məsələnin konstruktiv həlli tapılmışdır.

E L A N

19.11.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f-r.e.n, dos. Rakib Feyruz oğlu Əfəndiyev “ Ulduz tip qraflarda kompleks Hill operatorunun spektral analizi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Hill operatoru üçün qeyri kompakt ulduz tip qraflarda spektral analizi tədqiq edilmişdir. Operatorun spektri öyrənilmiş, potensialların bərpası üçün yeganəlik teoremi daxil edilmişdir. Tərs məsələnin konstruktiv həlli tapılmışdır.

E L A N

21 noyabr 2014-cü il tarixində saat 1400-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında Gülnar Rövşən qızı Şamilovanın “Düzbucaqlı prizmalarda və silindirlərdə qeyri-stasionar dalğaların yayılması prosesinin tədqiqi” mövzusunda və Əli Rza oğlu Məmmədovun “Qabarıq silindrik səthə yaxın yerləşmiş periodik əyrilikli lifin mikromexanika məsələləri” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyalarının müdafiələri AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi

12 noyabrda AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilimişdir. İclasda “Diferensial tənliklər” və “Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbələrinin illik elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabatları dinlənilmişdir.
Elmi şurada AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun rəsmi internet səhifəsinin (www.imm.az) hesabatında “Hesablama Riyaziyyatı və İnformatika” şöbəsinin elmi işçisi Aynurə Cəfərova il ərzində görülmüş işlər barəsində ətraflı məlumat vermişdir. Hesabatda imm.az saytının dizaynı, proqram təminatı, məlumat bazası və təhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi, institut əməkdaşalarına rəsmi email ünvanının açılması və s. qeyd olunmuşdur.
Sonda Elmi Şura üzvləri institutun doktoranturasına qəbul olan 4 nəfərin elmi rəhbərlərini və mövzularını təsdiq etmişdir.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə edilib

​Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dissertantı Mehman Əkbərov və AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantı Rəşad Allahverdiyev mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə ediblər. Mehman Əkbərov “Sualtı boru kəmərinin böyük dərinliklərə salınmasının texnoloji variantlarının nəzəri və praktiki əsaslandırılması” mövzusunda, Rəşad Allahverdiyev isə “Zolaqda çatların əmələ gəlməsinin və inkişafının modelləşdirilməsi və hesabatı” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib.
​Hər iki dissertasiya işi Dissertasiya Şurasının müsbət rəyini alıb.