Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına 28.03.2014 tarixdə daxil olan yeni jurnalların siyahısı.

1.Математические заметки. 2013. Т.94. В5.
2.Математические заметки. 2013.Т.94.В.6.
3.Математические заметки. 2014. Т.95.В.1.
4.Доклаы  РАН.                        2013. Т.453.№1.
5.Доклады РАН.                      2013.Т.453.№2.
6.Доклады РАН.                      2013.Т.453.№3.
7.Доклады РАН.                      2013.Т.453.№4.
8.Доклады РАН.                     2013.Т.453.№5.
9.Доклады РАН.                     2013.Т.453.№6
10.Доклады РАН.                  2014.Т.454.№1.
11.Доклады РАН.                  2014. Т.454.№2
12.Доклады РАН                   2014.Т.454.№3.
13.Известия РАН. Механика жидкости и газа.  2014.№1.
14.Дифференциальные уравнения. 2013.Т.49.№10.
15.Дифференциальные уравнения. 2013.Т.49.№12.
16.Дифференциальные уравнения. 2013.Т.49.№12.
17.Дифференциальные уравнения. 2014.Т.50.№1.
18.Прикладная математика и механика. 2013.Т.77.В6
19.Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014.Т.54.№1.
20.Успехи математических наук.   2013. Т.68.В.4.
21.Математический сборник.  2013.Т.204.№11.
22.Математический сборник.  2013.Т.204. №12.
23.Математический сборник.  2014.Т.205. №1.
24.РЖ математика.  2014.№1.
25.РЖ. математика. 2013.№12
25.РЖ.  механика.2013.№12.
26.РЖ.механика. Авторский указатель2013.  1-12.
27.РЖ механика.   2014. №1.
28.РЖ.механика. Предметный указатель  2013.  1-12.

E L A N

7 mart 2014-cü il tarixində saat 14:00-da AMEA Riyaizyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün B/D 01.111 birdəfəlik dissertasiya şurasının iclasında Eminağa Mirzağa oğlu Məmmədovun “Nəsirəddin Tusinin əsərlərində riyazi anlayışların mahiyyəti və məntiqi aspektləri” mövzusunda 1205.01-Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi və D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında Cəlalə Əlövsət qızı Osmanlının “Kəsilmə şərtlərinə malik Şturm-Liuvill operatoru üçün səpilmənin düz və tərs məsələləri” mövzusunda 1211.01– Diferensial tənliklər ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyalarının müdafiələri  AMEA Riyaizyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

E L A N

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda institutun yaranmasının 55 illik yubileyinə həsr olunacaq “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mözusunda Beynəlxalq Konfrans 15-16 may 2014-cü ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda keçiriləcək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlərdən məruzə ediləcək işin tezisini 2014-cü il aprelin 15-dək soltanaliyev@yahoo.com elektron poçtuna göndərmələri xahiş olunur.
Parametrlər: 1-3 səh, Microsoft Word, Times New Roman, şrift-14, interval- 1,5.

Təşkilat Komitəsi

 1. Akademik Akif Hacıyev – AMEA-nın vitse prezidenti
 2. AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Məmmədov – Azərbaycan Dövlət pedoqoji Universitetinin rektoru
 3. Professor Misir Mərdanov – AMEA Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun direktoru
 4. F.-r-e-d., professor Soltan Əliyev – AMEA Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun direktor müavini
 5. AMEA-nın müxbir üzvü Mehdiyev Məhəmnməd – BDU “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsinin dekanı.
 6. Professor Nizaməddin İsgəndərov – BDU Riyzaiyyat və mexanika kafedrasının dekanı
 7. Professor Aslanov Həmidulla İsrafil oğlu- RMİ Funksional analiz şöbəsinin müdiri
 8. Professor Quliyev Vaqif Sabir oğlu – RMİ Riyazi analiz şöbəsinin müdiri
 9. F.-r.e.n., dosent İsmayılov Vüqar Elman oğlu – Funksiyalar nəzəriyysi şöbəsinin müdiri
 10. F.-r-e-d.,professor Əliyev Əkbər Bayram oğlu  –  RMİ Diferensial tənliklər şöbəsinin müdiri
 11. AMEA-nın müxbir üzvü Hüseynov Rauf Vəli oğlu –  RMİ Riyazi-fizika tənliklər şöbəsinin müdiri
 12. F-r.e.d., professor Bilalov Bilal Telman oğlu – RMİ Qeyri harmonik analiz şöbəsinin müdiri
 13. F-r.e.d., professor  Hacıyev Vaqif Camal oğlu – RMİ Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi
 14. F-r.e.d., professor   Ağalarov Cəfər Həsən Ağa oğlu – RMİ Dalğa dinamikası şöbəsi
 15. F-r.e.d., professor    Talıblı Lətif Xəlil oğlu – RMİ Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi
 16. T.e.d., professor Pənahov Qeylani Minhac oğlu – Maye Qaz mexanikası şöbəsinin müdir
 17. F.r.e.n., İmranov Fariz Beykəs oğlu –  RMİ Hesablama riyaziyyatı və informatika şöbəsi
 18. F.-r.e.n., dosent Babayev Əli Əvəz oğlu –  RMİCəbr və riyazi məntiq şöbəsi
 19. F-r.e.d., professor     Əliyev Qabil Qəribxanoviç –  RMİ Tətbiqi riyaziyyat şöbəsinin müdiri

İşçi qrupu

 1. F-r.e.d. Soltan Əliyev
 2. F-r.e.n, dos. Tamilla Həsənova
 3. F-r.e.d, prof.  Bilal Bilalov
 4. F-r.e.n, dos. Vüqar İsmayılov
 5. Mehdi Məmmədov
 6. e.i. Aynurə Cəfərova
 7. b.e.i Səbinə Sadıqova
 8. redaktor Röya Hüseynov
 9. Differensial tənliklər şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev
 10. Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri Qeylani Pənahov

Qeyd edək ki, 1959-cu ildə Azərbaycan SSR EA Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun riyaziyyat şöbəsinin əsasında müstəqil Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yaradılmışdır. (Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin 1959-cu il 27 aprel tarixli 319 №-li qərarı, Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclasının 11 №-li protokolu, 06 may 1959-cu il.).

Konfransın materialları PDF

Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda yeni yaradılan Attestasiya Komissiyası işə başladı.

Komissiya ilk olaraq “Funksional analiz” şöbəsinin əməkdaşlarını attestasiyadan keçirdi.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  25 dekabr 2013-cü il Qərarına  əsasən Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda attestasiya komisiyyası yaradılıb. Komissiya iş fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə təşkil edilib.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əməkdaşı Türkiyədə “Xocalı soyqırımı”ndan danışdı

Fevralın 26-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, professor Vaqif Quliyev Ankara Universitetinin “Riyaziyyat” şöbəsinin keçirdiyi seminarda iştirak edərək, “Xocalı soyqırımı” haqqında tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Bu gün Xocalının işğalından 22 il ötdüyünü bildirən professor soyqırım qurbanlarının xatirəsinin 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsini xahiş edib.

Vaqif Quliyev daha sonra Stekov İnstitutunun elmi şurasında müdafiə etdiyi doktorluq dissertasiyasına daxil etdiyi “Lokal Morrey-tipli fəzalarda” araşdırmasını tədbir iştirakçılarına izah edib.

28 fevral 2014-cü ildə AMEA Riyaziyyat və Mexnaika İnstitutunda institutun direktoru f.r.e.d., prof. Misir Mərdanov Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyası Rəyasət heyətinin üzvü RTEA-nın akademiki t.e.d. Əzizağa Şahverdiyev ilə görüşü olmuşdur.

Görüş AMEA RMİ və RTEA-nın nəzdində olan Neftqaz Proseslərinin Sistemli Tədqiqatlar İnstitutu arasında bağlanmış saziş çərçivəsində keçirilmiş və bir çox birgə elmi əlaqələr əsasında aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir.

 • Qarşılıqlı surətdə elmi məqalələrin müvafiq Akademiya İnstitutlarının buraxdığı elmi jurnallarda nəşr etmək;
 • Azərbaycan, Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası alimlərinin birgə elmi seminarlarını təşkil etmək;
 • 2014-cü ildə AMEA RMİ-də keçiriləcək Beynəlxalq elmi konfranslarda RTEA əməkdaşlarının istirakı;
 • Dünyada yaşayan Azərbaycan alimlərinin internet bazasının yaradılmasında birgə işin aparılması;
 • Akademik Azad Mirzəcanzadənin həyat və yaradıcılığı haqqında birgə kitab hazırlamaq;