Institute of Mathematics and Mechanics
Azerbaijan National Academy of Science

Musayev Xasay İbrahim


The list of publications at the 5 years published

 1. Определение моментов через основную комплексную функцию. Московский государственный открытый университет, 2009 №3. стр. 20-22.
 2. Sferik örtüklərdə sərhəddin səmərililiyi. Bakı Odlar yurdu Universiteti “Mexanika bölməsi”. 2009 . №27 səh. 30-32.
 3. Nazik qabıqlı örtüklərdə böyük əyinti probleminin araşdırılması. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı. 2010. №1. səh. 14-16.
 4. Nazik divarlı silindrik örtüyün eninə istiqamətdə əmələ gələn momentin təyini. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı. 2010. №1. səh. 27-29
 5. Nazik qabıqlı silindirik örtüyün möhkəmliyi. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı. 2010. №3. səh. 27-29
 6. Выражение усилий цилиндрических оболочек не кругового очертания через основы функции Новожилова. Москва «МГОУ – новые технологии» 2011. №2. стр. 13-15
 7. Məhlulla doldurulmuş silindrik dəmir-beton çənə təsir edən normal qüvvənin hesabatı. Neft Akademiyası “Maşınqayırma” jurnalı. 2011.  №2. 37-40.
 8. Silindrik örtüklər nəzəriyyəsindəki fiziki tənliklərin araşdırılması. Maşınqayırma” jurnalı. 2011.  №3. 80-83.
 9. Nazik qabıqlı silindrik örtüyün möhkəmliyinin araşdırılması. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı 2011. №3. səh. 3-5
 10. Граничные условия на прямолинейные края оболочки. Москва «МГОУ – новые технологии». 2012. №1. стр. 7-10.
 11. Qalınlığı nazik olan örtüklər nəzəriyyəsi haqqında. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı 2012. №2. səh. 63-65.
 12. Приближенной метод решения системы уравнение пологих оболочек. Texniki Universitet “elmi əsərlər. Fundamental elmlər”. 2013. №1. səh. 87-89.
Statistics on COVID-19 in Azerbaijan
 • Infected with the virus

  516325

 • Healed

  484604

 • Newly infected

  0

 • Active patient

  24827

 • The state of death

  6894

 • Tested

  5,108,298

Useful links