Struktur bölmənin rəhbəri: Xumar Söhrab qızı Məhərrəmova
Tel.: (+99450) 5300630
E-mail: khumar2008@rambler.ru
İşçilərin ümumi sayi: 2
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: İctimaiyyətlə əlaqələr Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Şöbənin əsas funksiyalarına: Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi və ictimai fəaliyyətini Azərbaycan və dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırmaq daxildir.
Şöbənin əsas iş prinsipləri:
  • İnstitutun veb səhifəsinin operativ idarə olunması, yenilənməsi, məlumatların toplanmasını, emalını və üç dildə (azərbaycan dili, ingilis dili və rus dilində) dolğun və düzgün xəbərlərlə təmin edilməsi;
  • İnstitutun strukturunda elmi və köməkçi şöbələrin fəaliyyətini istitutun rəsmi saytında işıqlandırılmasını təmin etmək;
  • Mütəmadi olaraq İnstitutda keçirilən tədbirləri, alimlərin ezamiyyətinin və elmi işlərin , nəşr fəaliyyətinin (məqalə, monaqrafiya, kitab) saytda və yerli KİV-də işıqlandırılmasını təmin etmək;
  • İstitut alimlərinin rəsmi elektron ünvanların açılması, onların idarə olunması və veb səhifənin arxivləşməsi;
  • İnstitutun strukturunda olan bütün şöbələrin elmi və elmi təşkilati fəaliyyəti haqqında yarımillik və illik hesabatlarının istitutun rəsmi saytında yerləşdirilməsi;
  • İnstitutun tarixi və alimləri haqqında məlumatların institutun veb səhifəsində işıqlandırılması.