Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Ağalarov Cəfər Həsənağa oğlu


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

  1. Агаларов Дж.Г., Мамедов Ш.А.,Тахмазов Ф.И.Исследование задачи взаимодействия акустической волны с осциллятором. Prof.İ.A. Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı-2008 s.61-65.
  2. J.H.Agalarov, A.I. Seyfullayev,  Rustamova M.A. Investigation of thread motion equations in a plane International Journal of Nanosystems, Serial Publications, ISSN 0973-7332, July-December 2009, Volume 2,Issue 2
  3. Агаларов  Дж.Г., Гасанов Э.А. Движение вертикально расположенного цилиндра в жидкости со свободной поверхностью под действием волн. Elmi Əsərlər – Fundamental Elmlər, №4 cild X (40), Bakı-2011, s.91-96
  4. Дж.Г.Агаларов, Рустамова М.А. Влияния размера цилиндра, содержащего сжимаемую жидкость на свободные колебания Azərbaycan Texniki Universiteti, elmi əsərlər fundamental elmlər, №2, cild Х(38), Bakı-2011,səh.78-85
  5. Дж.Г.Агаларов,Г.А.Мамедова, Е.А.Тахери. Исследование свободных колебаний упруго-закрепленных и в промежутке заполненными жидкостью концентрических цилиндров. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi  Əsərlər Fundamental Elmlər, №2, cild ХI(42), Bakı-2012,с.102-107
  6. J.H.Agalarov Исследование свободных колебаний упруго-закреплённых и в промежутке заполненными жидкостью концетрических цилиндров. // Elmi Əsərlər.Fundamental Elmlər.- 2012, № 2 cild XI(42).- Səh. 102- 107.
  7. J.H.Agalarov, M.A.Rustamova, S.R.Agasiev Study of free oscillations of two concentric cylindrical shells with liquid between them for different values of the size of the cylinders. //Caspian journal of applied mathematics, ecology and economics, Intenaional ecoenergy academy, ISSN:1560-4055, v.3, №1, р.68-75, July 2015

Faydalı linklər