Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Məhərov İbrahim Kamran oğlu


Əsas elmi nailiyyətləri

Çoxdəyişənli funksiyaların birdəyişənli funksiyalarin cəmi ilə yaxinlaşdırılmasında ekstremal element qurulmuş, alternans alqo-ritminin yığılması isbat edilmişdir, ridge funksiyalarının xətti kombinasiyaları ilə yaxinlaşması məsələsinə baxilmişdir.

Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Kenquru olimpiada məsələləri, Bakı, Radius- 2014,. 312 səh.
 2. İsmayılov V.E., İ.K.Maharov On the alternating algorithm for the appox. by linear superpositions, Riyaziyyat və mexanika insti-tunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beyn.Konfransın materialları,Bakı-2014, s.194
 3. Arzu M.-B. Babayev, İ.K.Maharov Constructing extremal elements in approximation by sums of univa-riate functions, NAS Azerbaijan Procee dings of the İnstitute of Matematics and Mechanics, vol 41, № 1, 2015, pp.39-43
 4. Ismailov V.E.,İ.K.Maharov Representation by conti nuous ridge functions, Internatinal Conference Matematical Analysis, Dif ferential Equations and the ir Applications, Abstracts, Sept.8-13,2015,Baku
 5. A.Kh., Asgarova A.M-B.Babayev,İ.K.Maharov On the error of approximation by ridge functions with two fixed directions. Tbilisi Mathematical`Journal, 10(2), 2017, pp. 111-120
 6. Asgarova A. Kh.,Babayev A.M-B.,İ.K.Maharov On the er-ror of approximation by ridge functions with two fixed direc-tions, Trans.Nath.Acad.Sci.Azerb.Ser.Phys.Tech. Math. Sci. vol.38, 1, 22-29,(2018)
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  834630

 • Sağalan

  824089

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  141

 • Ölüm halı

  10400

 • Test edilib

  7,748,050

Faydalı linklər