Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA Ruyaziyyat və Mexanika İnstitutunda A.X.Mirzəcanzadənin 85 illik yubileynə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsi


Akademik Azad Xəlil oğlu Mirzacanzadənin respublikamızda və MDB ölkələrində elmin inkişafındakı xidmətlərini, yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlanması sahəsindəki çoxşaxəli fəaliyyətini nəzərə alaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Başqırdıstan Elmlər Akademiyası 21-22 noyabr 2013-cü ildə AMEA Ruyaziyyat və Mexanika İnstitutunda A.X.Mirzəcanzadənin 85 illik yubileynə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir (AMEA Rayasət Heyətinin 03.07.2013-cü il tarixli 18/2 No-li qərarı).

Faydalı linklər