Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


25.09.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Diferensial tənliklər” şöbəsinin əməkdaşı r.e.d. B.Ə. Əliyev “II tərtib elliptik tip diferensial operator tənlik üçün bəzi sərhəd məsələləri” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

II tərtib elliptik tip diferensial operator tənlik üçün Redje məsələsinin həll olunması öyrənilir.

Faydalı linklər