Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


Valeh Hilal oğlu Hacıyevin “HİLBERT FƏZASINDA QAUSS  ÖLÇÜLƏRİNİN ANALİZİ” dissertasiyanın müdafiəsi 25 oktyabr 2013-cü il saat 14:00-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq ücün B/D 01.111 birdəfəlik dissertasiya şurasının iclasında keçirilmişdir.

Faydalı linklər