Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnalların siyahısı.


  1. Автореферат   Королев М.А. Закон  Грама в теории дзета-функции Римана.-2013.
  2. Нелинейные  колебания. ( на Укр. яз.)  – 2013.Т16.№3.
  3. Украинский математический журнал.  –   2012.Т64.№1.
  4. Украинский математический журнал. –   2012.Т64.№2.
  5. Украинский математический журнал. –   2013.Т65.№8.
  6. Azərbaycan milli acrokosmik agentliyinin xəbərləri. – 2013. C.16. №3.

Faydalı linklər