Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Kitabxanasına 2014-cü ilin 1-ci yarısı üçün abunə olunmuş jurnalların siyahısı.


 1. РЖ. Математика. Сводный том.
 2. РЖ. Механика.      Сводный том.
 3. Доклады РАН.
 4. Дифференциальные уравнения.
 5. Известия РАН. Механика жидкости и газа.
 6. Журнал Вычислительной математики  и математической физики.
 7. Прикладная механика.
 8. Математические заметки.
 9. Математический сборник.
 10. Прикладная математика и механика.
 11. Механика композитных материалов.
 12. Сибирский математический журнал.
 13. Успехи математических  наук.
 14. Функциональный анализ и его приложения.
 15. Вестник МГУ. Сер. Математика. Механика.

Faydalı linklər