Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnaların siyahısı.


1.Математические заметки – 2013, т.94, вып.4
2. Математические заметки- 2013, т.94, вып. 3
3. Прикладная математика и механика –  2013, т.77, вып.5
4. Математический сборник- 2013, т.204, № 10
5. Математический сборник – 2013, т.204, № 9
6. Успехи математических наук- 2013,т.68, в.5
7. РЖ.. Математика св. том- 2013, № 11
8. РЖ.. Математика св. том- 2013, № 10
9. РЖ.. Математика св. том- 2013, № 9
10. РЖ.. Механика св. том- 2013, № 11
11. РЖ.. Механика св. том- 2013, № 10
12.Дифф. уравнения – 2013, т.49, № 9
13.ДАН  РАН – 2013, т.452, № 1.
14. ДАН  РАН – 2013, т.452, № 2.
15. ДАН  РАН – 2013, т.452, № 3.
16. ДАН  РАН – 2013, т.452, № 4.
17. ДАН  РАН – 2013, т.452, № 5.
18. ДАН  РАН – 2013, т.452, № 6.
19. Известия РАН- Механика жидкости и газа- 2013, № 6
20. Известия РАН- Механика жидкости и газа- 2013, № 5

Faydalı linklər