Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

25 yanvar saat 11:00-da Şamaxı astrofizika rəsədxanasında “Təbiətlə bağlı fundamental problemlərə müxtəlif elmlər qovşağından müasir baxışlar” adlı respublika seminarı keçirilcəkdir.


Seminarının proqramı:

Seminarın açılışı – 25 yanvar 2014, saat 11.00
1. Giriş sözü – akademik Akif Hacıyev
2. Optimal idarəetmənin riyazi üsulları – professor Misir Mərdanov (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)
3. Yer tipli planetlərdə mühit sıxlığının qanunauyğunluqlarının ümumi elmi əsasları AMEA-nın m.ü. Hətəm Quliyev (AMEA Geologiya İnstitutu)
4. Azərbaycanın radioekoloji problemləri AMEA-nın m.ü. Adil Qəribov (AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu)
5. Azərbaycan ərazisinin 2013-cü ildə seysmik xüsusiyyətləri haqqında g.m.e.d. Qurban Yetirmişli (AMEA Respublika Seysmoloji xidmət mərkəzi)
6. Yer planetinə komet, asteroid və meteroit təhlükəsi AMEA-nın m.ü. Əyyub Quliyev (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)

Seminarın rəhbəri: AMEA-nın vitse prezidenti, akademik Akif Hacıyev.

Faydalı linklər