Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

6-7 may 2014-cü il tarixdə Riyaziyyat və Mexanika institutunun 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi məqsədilə iclas keçirildi.


İclasda mühüm məsələlər barəsində qərarlar qəbul edildi. Konfransa xarici və respublikanın görkəmli alimlərinin dəvət olunması və plenar çıxışlar etmələri məsələsi müzakirə olundu. Seksiyalar yaradıldı.

Beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi və işçi qrupu yaradıldı, üzvlər seçildi.

Təşkilat Komitəsi

AMEA- nın Vitse-prezidenti, akademik Akif Hacıyev
Akademik Cəlal Allahverdiyev
AMEA-nın mübir üzvü, prof. Yusif Məmmədov
AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Məhəmməd Mehdiyev
Riyaziyyat və Mexanika institutunun direktoru, prof . Misir Mərdanov
AMEA-nın müxbir üzvü Asəf Hacıyev
F-r.e.d. Soltan Əliyev
F-r.e.n, dos. Tamilla Həsənova
F-r.e.d, prof. Cəfər Ağalarov
F-r.e.d, prof. Həmidulla Aslanov
F-r.e.d, prof. Bilal Bilalov
F-r.e.d, prof. Əkbər Əliyev
F-r.e.d, prof . Qabil Əliyev
F-r.e.d, prof. Vaqif Hacıyev
AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Rauf Hüseynov
F-r.e.d, prof. Nizaməddin İsgəndərov
F-r.e.n, dos. Vüqar İsmayılov
T.e.d. Geylani Pənahov
R.f.d, dos. Famil Seyfullayev
F-r.e.d, prof. Lətif Talıblı
İşçi qrupu

F-r.e.d. Soltan Əliyev
F-r.e.n, dos. Tamilla Həsənova
F-r.e.d, prof. Bilal Bilalov
F-r.e.n, dos. Vüqar İsmayılov
Mehdi Məmmədov
e.i. Aynurə Cəfərova
Qeyd edək ki, 1959-cu ildə Azərbaycan SSR EA Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun riyaziyyat şöbəsinin əsasında müstəqil Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yaradılmışdır. (Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin 1959-cu il 27 aprel tarixli 319 №-li qərarı, Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclasının 11 №-li protokolu, 06 may 1959-cu il.).

Faydalı linklər