Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


Yanvarın 24-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun müdafiə şurasında f-r.e.n, dos.Vüqar İsmayılov “Qeyd olunmuş istiqamətli ridge funksiyalarla yaxınlaşma” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

Faydalı linklər