Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

15-16 may 2014-cü il tarixdə Riyaziyyat və Mexanika institutunun 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi məqsədilə iclas keçirildi.


İclasda mühüm məsələlər barəsində qərarlar qəbul edildi. Konfransa xarici və respublikanın görkəmli alimlərinin dəvət olunması və plenar çıxışlar etmələri məsələsi müzakirə olundu. Seksiyalar yaradıldı.

Beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi və işçi qrupu yaradıldı, üzvlər seçildi.

Təşkilat Komitəsi

 1. Akademik Akif Hacıyev – AMEA-nın vitse prezidenti
 2. AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Məmmədov – Azərbaycan Dövlət pedoqoji Universitetinin rektoru
 3. Professor Misir Mərdanov – AMEA Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun direktoru
 4. AMEA-nın müxbir üzvü Mehdiyev Məhəmnməd – BDU “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsinin dekanı.
 5. Professor Nizaməddin İsgəndərov – BDU Riyzaiyyat və mexanika kafedrasının dekanı
 6. Professor Aslanov Həmidulla İsrafil oğlu- RMİ Funksional analiz şöbəsinin müdiri
 7. Professor Quliyev Vaqif Sabir oğlu – RMİ Riyazi analiz şöbəsinin müdiri
 8. F.-r.e.n., dosent İsmayılov Vüqar Elman oğlu – Funksiyalar nəzəriyysi şöbəsinin müdiri
 9. F.-r-e-d.,professor Əliyev Əkbər Bayram oğlu  –  RMİ Diferensial tənliklər şöbəsinin müdiri
 10. AMEA-nın müxbir üzvü Hüseynov Rauf Vəli oğlu –  RMİ Riyazi-fizika tənliklər şöbəsinin müdiri
 11. F-r.e.d., professor Bilalov Bilal Telman oğlu – RMİ Qeyri harmonik analiz şöbəsinin müdiri
 12. F-r.e.d., professor  Hacıyev Vaqif Camal oğlu – RMİ Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi
 13. F-r.e.d., professor   Ağalarov Cəfər Həsən Ağa oğlu – RMİ Dalğa dinamikası şöbəsi
 14. F-r.e.d., professor    Talıblı Lətif Xəlil oğlu – RMİ Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi
 15. T.e.d., professor Pənahov Qeylani Minhac oğlu – Maye Qaz mexanikası şöbəsinin müdir
 16. F.r.e.n., İmranov Fariz Beykəs oğlu –  RMİ Hesablama riyaziyyatı və informatika şöbəsi
 17. F.-r.e.n., dosent Babayev Əli Əvəz oğlu –  RMİCəbr və riyazi məntiq şöbəsi
 18. F-r.e.d., professor     Əliyev Qabil Qəribxanoviç –  RMİ Tətbiqi riyaziyyat şöbəsinin müdiri

İşçi qrupu

 1. F-r.e.d. Soltan Əliyev
 2. F-r.e.n, dos. Tamilla Həsənova
 3. F-r.e.d, prof.  Bilal Bilalov
 4. F-r.e.n, dos. Vüqar İsmayılov
 5. Mehdi Məmmədov
 6. e.i. Aynurə Cəfərova
 7. b.e.i Səbinə Sadıqova
 8. redaktor Röya Hüseynov
 9. Differensial tənliklər şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev
 10. Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri Qeylani Pənahov

Qeyd edək ki, 1959-cu ildə Azərbaycan SSR EA Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun riyaziyyat şöbəsinin əsasında müstəqil Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yaradılmışdır. (Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin 1959-cu il 27 aprel tarixli 319 №-li qərarı, Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclasının 11 №-li protokolu, 06 may 1959-cu il.).

Faydalı linklər