Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnaların siyahısı.


1.Математические заметки. 2013. Т.94. В5.
2.Математические заметки. 2013.Т.94.В.6.
3.Математические заметки. 2014. Т.95.В.1.
4.Доклаы  РАН.                        2013. Т.453.№1.
5.Доклады РАН.                      2013.Т.453.№2.
6.Доклады РАН.                      2013.Т.453.№3.
7.Доклады РАН.                      2013.Т.453.№4.
8.Доклады РАН.                     2013.Т.453.№5.
9.Доклады РАН.                     2013.Т.453.№6
10.Доклады РАН.                  2014.Т.454.№1.
11.Доклады РАН.                  2014. Т.454.№2
12.Доклады РАН                   2014.Т.454.№3.
13.Известия РАН. Механика жидкости и газа.  2014.№1.
14.Дифференциальные уравнения. 2013.Т.49.№10.
15.Дифференциальные уравнения. 2013.Т.49.№12.
16.Дифференциальные уравнения. 2013.Т.49.№12.
17.Дифференциальные уравнения. 2014.Т.50.№1.
18.Прикладная математика и механика. 2013.Т.77.В6
19.Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014.Т.54.№1.
20.Успехи математических наук.   2013. Т.68.В.4.
21.Математический сборник.  2013.Т.204.№11.
22.Математический сборник.  2013.Т.204. №12.
23.Математический сборник.  2014.Т.205. №1.
24.РЖ математика.  2014.№1.
25.РЖ. математика. 2013.№12
25.РЖ.  механика.2013.№12.
26.РЖ.механика. Авторский указатель2013.  1-12.
27.РЖ механика.   2014. №1.
28.РЖ.механика. Предметный указатель  2013.  1-12.

Faydalı linklər