Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun kitabxanasına daxil olan jurnalların siyahısı.

1.Доклады РАН  Т.454,  № 4.  2014.
2.Доклады РАН. Т.454,  №5.   2014.
3.ДокладыРАН. Т.454,   №6.   2014.
4.Дифференциальные уравнения.  Т.50, №2. 2014.
5.РЖ. Механика. Св.том. №2. 2014.
6.РЖ. Математика.Св.том. №2. 2014.
7.Математический Сборник.Т.205. №2. 2014.
8.Успехи Математических Наук. Т.69 В.1.2014.
9.Математические заметки. Т.95.В.2. 2014.
10.Прикладная математика и механика. Т.78.В.1.2014.

Faydalı linklər