Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


21 noyabr 2014-cü il tarixində saat 1400-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında Gülnar Rövşən qızı Şamilovanın “Düzbucaqlı prizmalarda və silindirlərdə qeyri-stasionar dalğaların yayılması prosesinin tədqiqi” mövzusunda və Əli Rza oğlu Məmmədovun “Qabarıq silindrik səthə yaxın yerləşmiş periodik əyrilikli lifin mikromexanika məsələləri” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyalarının müdafiələri AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Faydalı linklər