Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent Elçin Məmmədovu 55 yaşı münasibətilə təbrik edirik!


Dosent Elçin Musa oğlu Məmmədov 1966-ci ildə Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində anadan olub. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyazıyyat fakültəsinə daxıl olub və 1990-cı ildə Universiteti Riyazıyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmışdır. 1984-1986-cı illərdə Belarusun Brest şəhərində Sovet Ordusu sıralarında xidmət edib.
1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirdikdən sənra təyinatla AMEA Riyaziyyat və Mexanika institutunun nəzdindəki Xüsusi Konstruktor bürosuna gənc mütəxəssis kimi işə başlamışdır.1992-ci ilin martından Riyaziyyat və Mexanika institutunun “Riyazi proqramlaşdırma və riyazi modelləşdirmə şöbəsinə” baş laborant vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur, 1994-2011-ci illərdə “Diferensial tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsi”, “Qeyri-xətti analız” şöbələrində kiçik elmi işci, elmi işçi,böyük elmi işçi, 2012-ci ildən isə “Riyazi fizika tənlikləri”şöbəsində çalışır və hazırda həmin şöbənin aparıcı elmi işçisidir.
1993-1996-cı illərdə Riyazıyyat və Mexanıka İnstitutunda Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dissertanturanı oxuyub.
1997-cı ildə Diferensial  tənliklər ixtisası  üzrə  “Qeyri-xətti sərhəd şərtləri ilə verilmiş bir sinif psevdohiperbolik təniklərin həllərinin qlobal xüsusiyyətlərinin tədqiqi”  mövzusunda  namizədlik  disertasiyasını müdafiə  edib, 1998-ci ildə fizika-riyazıyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
2020-ci  ildən Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda  aparıcı elmi  işçi  vəzifəsində  çalışır. O, Respublikada və xarici ölkələrdə keçirilən elmi konfranslarda fəal iştirak edir. 50-dən  çox  elmi  əsərin,  1 dərs  vəsaitinin müəllifidir.
Müxtəlif illərdə bir sıra orta (6 N-li məktəb-lisey, Zəngi liseyi və s.) və ali məktəblərdə (Bakı Dövlət Universiteti) pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. O, 2002-ci ildən 2007-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyazıyyat və Kibernetika” fakültəsində, 2008-ci ildən “Kitabxançılıq informasiya” fakültəsində informatika yönümlü fənnlərdən saathesabı əsasla dərs aparmışdır və hazırda həmin fakültənin əvəzçiliklə 0,5 ştat dosentidir.
O, öz nümunəvi davranışı, yüksək əxlaqi keyfiyyətləri ilə kollektivin hörmətini qazanmışdır. Qayğıkeş insan, gözəl ailə başçısıdır.
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kollektivi Elçin müəllimi 55 yaşının tamam olması münasibətilə təbrik edir, ona həyatda ən şirin nemət olan can sağlığı, uğurlu həyat yolu, sevincli günlər elmi işlərində yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayır.

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər