Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

PƏRVANƏ MALİK qızı HƏSƏNOVA 10 yanvar 2014-cü il tarixində “İRSI ELASTİK KONSTRUKSİYALARIN DAĞILMA PROSESİNİN ZAMANA GÖRƏ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ ” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müvəffəqiyətlə müdafiə etmişdir.

Dissertasiya isi, xüsusi törəməli xətti və kvazixətti elliptik tənliklərin keyfiyyət xassələrinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Dissertasiyanın əsas nəticələri aşağıdakılardır:Dissertasiya işi irsi elastik materialdan hasırlanmış konstruksiyaların uzun müddətli dağılma proseslərinin uyğun model konstruksiyaların dağılma prosesləri vasitəsilə modelləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. İşdə aşağıdakı nəticələr alınmışdır.Landis- Gerverin məlum orta qiymət teoreminin yeni çəkili və qeyri-xətti analoqu əldə edilmişdir; Sonsuz müstəvidə […]

29 dekabr 2013-cü il tarixində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun Əsərləri jurnalının redaksiya heyətinin ilk iclası keçirildi.

İclasda aşağıdakı məsələlər müzakirə olundu: Jurnal haqqında (hansı sahələri əhatə edir, internet saytı və s.); Jurnalın yerli və beynəlxalq redaksiya heyətinin tərkibinin müəyyənləşməsi; Jurnala göndərilən məqalələrə qoyulan tələblər, məqalələrin təqdim olunma qaydaları; Redaksiya heyətinin üzvlərinin göstərəcəyi fəaliyyət haqqında (məqalə təqdim etmək, rəy vermək, digər tanınmış alimləri məqalə təqdim etməyə cəlb etmək və s.);

Dekabrın 24-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin 2013-cü ili əhatə edən hesabat iclası keçirildi.

Bölmənin akademik-katibi, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Akif Hacıyev tədbiri giriş sözü ilə açaraq İKT ili çərçivəsində bölmənin elmi müəssisələri qarşısında qoyulmuş vəzifələrdən, icra edilmiş kompleks tədbirlərdən söhbət açdı. Bildirdi ki, həyata keçirilən elmi-tədqiqatlar dövlət proqramlarına dəstək verməklə yanaşı, qlobal problemlərin həllinə yönəldilmişdir. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun hesabatı ilə əlaqədar institutun direktoru,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Misir Mərdanov […]

AMEA RMİ-nin “Riyazi analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, f.-r.e.d., prof. Vaqif S. Guliyev Çin Respublikasında elmi ezamiyyətdə olmuşdur.

XÜLASƏ AMEA RMİ-nin “Riyazi analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, f.-r.e.d., prof. Vaqif S. Guliyev Çin Respublikasının Pekin Normal Universitetinin professoru Dachun Yangın dəvəti ilə birgə elmi araşdırmalar aparmaq məqsədi ilə 14 Noyabr 2013 il tarixindən 01 Dekabr tarixinə kimi Pekin Normal Universitetində (Pekin ş., Çin Respublikası)15 gün elmi ezamiyyətdə olmuşdur. Prof. Dachun Yang harmonik analizin […]

11 dekabr 2013-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ulu Öndər, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım tədbiri keçirilmişdir.

Tədbir iştirakçıları Ümummilli Liderin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmişlər.

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Ali Riyaziyyat” kafedrasının müdiri dosent MAHİR MİRZƏXAN oğlu SƏBZƏLİYEV 06 dekabr 2013-cü il tarixində “SİNQULYAR HƏYƏCANLANMIŞ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR NƏZƏRİYYƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda 1211.01 –Diferensial tənliklər ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müvəffəqiyətlə müdafiə etmişdir.

XÜLASƏ Dissertasiya işində məhdud və qeyri–məhdud oblastlarda sinqulyar həyəcanlanmış, cırlaşdıqda tipini dəyişən, qeyri-xətti elliptik, parabolik, hiperbolik və klassik tiplərə aid olmayan iki müxtəlif tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həllərinin tam asimptotikaları qurulmuş və alınan qalıq hədləri qiymətlən-dirilmişdir. Tədqiq olunan sərhəd məsələlərinin bəziləri üçün cırlaşmış məsələrin həlləri məxsusiyyətlərə malikdirlər. Bəzi sərhəd məsələlərinin həllərinin asimptotik ayrılışları qeyri-ənənəvi üsulla […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər