Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

“Hilbertin 13-cü problemi və neyron şəbəkələr” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Dekabrın 17-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında “Hilbertin 13-cü problemi və neyron şəbəkələr” mövzusunda “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin müdiri f.r.e.n. Vüqar İsmayılov məruzə edib. Məruzədə Hilbertin 13-cü problemi, onun V.İ.Arnold və A.N. Kolmoqorov tərəfindən həlli, Kolmoqorov superpozisiya teoremindən sonra yaranmış xətti superpozisiyalar nəzəriyyəsinin bəzi vacib nəticələri haqqında danışılıb. Daha sonra birqat və ikiqat gizli […]

At the Dissertation Council of IMM NASA the dissertation works for earning philosophy doctor degree in mathematics were defended

Today, at the Dissertation Council of IMM NASA the post graduate student of Baku State University Bahruz Agarzayev and the candidate for a degree of IMM Aynur Hasanova defended dissertation work for earning the philosophy doctor degree in mathematics. Bahruz Agarzayev’s work is “Many-dimensional potentials and their applications”, Aynur Hasanova’s work is “Investigation of some […]

List of new books received in the library of the Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan

1.РЖ.Математика.Св.том.-2014-№ 11 2.РЖ.Механика. Св.том.-2014-№ 11 3.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 4 4.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 5 5.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 6

Список журналов , поступивших в библиотеку

1.РЖ.Математика.Св.том.-2014-№ 11 2.РЖ.Механика. Св.том.-2014-№ 11 3.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 4 4.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 5 5.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 6

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və mexanika institutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnalların siyahısı

1.РЖ.Математика.Св.том.-2014-№ 11 2.РЖ.Механика. Св.том.-2014-№ 11 3.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 4 4.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 5 5.Доклады РАН. 2014 – т.458 № 6

ANNOUNCEMENT

The weekly Wednesday seminar on 17 December 2014, 10.00 a.m., will feature сhair of the department of “Theory of Functions” c.ph-m.s. Vugar Ismailov who will talk about «Hilbert’s 13-th problem and neural networks». In this talk, we present a survey on Hilbert’s 13-th problem, its solution by V.I.Arnold and A.N.Kolmogorov, and some important results on […]