Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Fərid Vəliyev riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Konsentrik quraşdırılmış silindrik cismlərin elastiklik nəzəriyyəsinin tərs məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib.

​Mayın 23-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Fərid Vəliyev riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Konsentrik quraşdırılmış silindrik cismlərin elastiklik nəzəriyyəsinin tərs məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib. ​Dissertasiyada alınmış nəticələr 9 elmi işdə öz əksini tapıb.

On May 21, 2014, the weekly seminar of the Institute of Mathematics and Mechanics was held.

 On May 21, at the institute seminar the collaborator of the Mathematics department of Gebze Technological Institute of Turkey gave a talk on “The inverse scattering problems for a linear system of three-wave interaction and some of their applications”.  The talk deals with inverse scattering problems on a semi-axis in the case of two incident […]

The meeting of the Veterans Board was held at IMM of NASA.

 Today, the meeting of the Veterans Board was held at the Institute of Mathematics and Mechanics. The director of IMM doctor of phys. math. sci. Misir Mardanov, the chairman of the United board of Veterans of NASA, corr. member of NASA Rafig Gasimov made a speech.   Specification of the list of the institute veterans, sending […]

Состоялось совещание Совета Ветеранов Института Математики и Механики НАНА.

Сегодня состоялось совещание Совета Ветеранов Института Математики и Механики НАНА. На совещание выступали директор Института Математики и Механики д.ф-м.н Мисир Марданов и  председатель Объединённого Совета Ветеранов НАНА, чл.корр.НАНА Рафик Гасымов. На заседании обсуждались такие вопросы как корректировка списка ветеранов сотрудников института, послать информацию о них в соответствующие органы, задачи стоящие перед ветеранами. Также было сказано […]

21 мая на общеинститутском семинаре Института Математики и Механики НАНА был заслушан доклад.

21 мая на общеинститутском семинаре Института Математики и Механики НАНА был заслушан доклад сотрудника математического отделения Технологического Института Гебзе Турецкой Республики Мансура Исмаилова на тему «Трёхволновое взаимодействие влияния линейной системы для обратной задачи рассеяния и её некоторые применения»  В докладе рассматривались обратные задачи рассеяния полуоси в виде равной скорости двух волн на всей оси для […]

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Veteranlar Şurasının iclası keçirilib.

Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Veteranlar Şurasının iclası keçirilib.  İclasda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Misir Mərdanov, AMEA-nın Birləşmiş Veteranlar Şurasının sədri, AMEA-nın müxbir üzvü Rafiq Qasımov çıxış ediblər. İnstitutun veteran əməkdaşlarının siyahısının dəqiqləşdirilməsi, onlar haqqında məlumatların müvafiq qurumlara göndərilməsi, veteranlar qarşısında duran vəzifələr və s. kimi məsələlər  iclasda müzakirə […]