Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

At the İnstitute of Mathematics and Mechanics of NASA the İnternational Children’s Day was marked by celebration.

On May 30, at IMM of NASA the Trade Union Committee of the Institute  marked the “International Day of Children’s Defence” by celebration. The children of the institute collaborators took part in the event. The children demonstrated their knowledge and abilities. They competed in declamation, drawing and dancing. The winners were rewarded with medals and […]

В Институте Математики и Механики НАНА состоялось мероприятие по случаю Международного Дня Защиты Детей.

30-го мая в Институте Математики и Механики НАНА Профсоюзная Организация провела мероприятие, посвящённое 1 июня «Международному дню защиты детей».  В мероприятии принимали участие дети работников института. Были продемонстрированы детские знания и умения. Были проведены конкурсы  в трёх направлениях: чтение стихов ,рисование  и  танцы. Маленькие победители были премированы медалями и призами.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda beynəlxalq uşaqlar günü münasibətilə tədbir keçirdi.

Mayın 30-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 1 İyun “Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü” münasibətilə institututun Həmkarlar Təşkilatı tədbir keçirdi. Tədbirdə institut əməkdaşlarının uşaqları iştirak etdi. Uşaqların bilik və bacarıqları nümayiş etdirildi. Üç istiqamət- şeir demək, rəsm çəkmək, rəqs etmək üzrə yarışlar keçirildi. Qalib gələn balacalar medallar və hədiyyələrlə  mükafatlandırıldı.

На Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялась защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике младшего научного сотрудника отдела «Волновая динамика» ИММ НАНА Фарида Велиева на тему «Обратные задачи теории упругости концентрически установленных цилиндрических тел».

23 –го мая на  Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялась защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике младшего научного сотрудника отдела «Волновая динамика» ИММ НАНА  Фарида Велиева на тему «Обратные задачи теории упругости концентрически установленных цилиндрических тел».  Следует отметить, что результаты, полученные в диссертации, нашли своё отражение в 9-и научных работах.

На Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялась защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике педагога кафедры «Математический анализ» БГУ Ровшана Поладова на тему «Некоторые вопросы спектральной теории дифференциальных операторов»

Сегодня на Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялось защита диссертации на тему «Некоторые вопросы спектральной теории дифференциальных операторов» на соискание степени доктора философии по математике педагога кафедры «Математический анализ» БГУ Ровшана Поладова.  Следует отметить, что результаты, полученные в диссертации, нашли своё отражение в 10-и научных работах.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müəllimi Rövşən Poladov riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib.

​Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında  BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müəllimi Rövşən Poladov riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib. ​Qeyd edək ki, dissertasiyada alınmış nəticələr 10 elmi işdə öz əksini tapıb.