Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutununun Dissertasiya Şurasında Bakı Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti Elmağa Qasımov riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya işi müdafiə edib.

İyunun 6-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutununun Dissertasiya Şurasında Bakı Dövlər Universitetinin “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti Elmağa Qasımov riyaziyyat üzrə elmlər doktoruelmi dərəcəsini almaq üçün “Bəzi qarışıq məsələlərin həllinə inteqral çevirmələrin tətqiqi” mövzusunda  dissertasiya işi müdafiə edib. Dissertasiyada alınmış nəticələr 42 işdə öz əksini tapıb.

On May 27-June 3, 2014 the leading research associate of the “Mathematical Analysis” department of IMM philosophy doctor on mathematics Rovshan Bandaliyev has participated in the International Conference “Fourier series and its application” held in Novorossiysk city of Russia.

On May 27-June 3, 2014 the leading research associate of the “Mathematical Analysis” department of IMM philosophy doctor on mathematics Rovshan Bandaliyev has participated in the International Conference “Fourier series and its application” held in Novorossiysk city of Russia. He has given a report “On boundedness of certain sublinear operator in weighted variable Lebesgue spaces”. […]

On June 4, the institute seminar on the theme “Generalization of the frame and its stability” was held.

On June 4, at IMM of NASA the institute seminar on the theme “Generalization of the frame and its stability” was held. The collaborator of “Non-harmonic analysis” department cand. of phys. math. sci. Migdad Ismailov featured a report. Note that lately there is a great interest to studying frames from the practical point of view. […]

Ведущий научный сотрудник отдела «Математический анализ» Института Математики и Механики доктор философии по математике Ровшан Бандалиев с 27 мая – 3 июня участвовал в международной конференции под названием“Fourier series and its applications” в городе Новороссийске.

Ведущий научный сотрудник отдела «Математический анализ» Института Математики и Механики доктор философии по математике Ровшан Бандалиев с 27 мая – 3 июня участвовал в международной конференции под названием“Fourier seriesand its applications” в городе Новороссийске. На конференции Ровшан Бандалиев выступил с докладом на тему “Onboundedness of certain sublinear operator in weighted variable Lebesgue spaces”. Как известно, что классические неравенства Харди имеют большое значение в негармоническом анализе. Дальнейшее развитие этого неравенства связанно с обобщением его в разных весовых функциональных пространствах, в том числе обобщения до определённых измерений Бореля. За последние […]

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun riyazi analiz şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən Bəndəliyev 27 may-3 iyun tarixlərində Rusiyanın Novorossiysk şəhərində keçirilən “Fourier series and its applications” adlı Beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun riyazi analiz şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən  Bəndəliyev 27 may-3 iyun tarixlərində Rusiyanın  Novorossiysk  şəhərində  keçirilən “Fourier series and its applications” adlı Beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. Rövşən  Bəndəliyev konfransda “On boundedness of certain sublinear operator in weighted variable Lebesgue spaces” adlı məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Klassik Hardi […]

4-го июня в Институте Математики и Механики состоялся общеинститутский семинар на тему «Об одном обобщении Фрейма и его устойчивости».

4-го июня в Институте Математики и Механики НАНА состоялся общеинститутский семинар на тему «Об одном обобщении Фрейма и его устойчивости». На семинаре с докладом выступил сотрудник отдела «Негармонический анализ» к.ф-м.н. Мигдад Исмаилов. Следует отметить, что с практической точки зрения интерес к фреймам сильно возрос. В изучение фреймов наиболее важным является устойчивость и формула восстановления по фрейму.