Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

E L A N

16.04.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d., prof. Vaqif  Mirəhməd oğlu Mirsəlimov “Dağılmadan əvvəlki uc zonaları dəyişkən enli yarığın sahillərinin qarşılıqlı təsiri haqqında kontakt məsələ” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Elastiki deformasiya ilə ölçülən dəyişkən enli yarığı olan elastiki müstəvinin həcmi qüvvələrlə sıxılması haqqında müstəvi məsələsinə baxılır. Çatın sahilləri daxili təzyiqin təsiri altındadır. […]

Объявления

Международная конференция, посвящённая памяти Насиреддина Туси: на тему «История, Современное Состояние  Математики и Астрономии и Взгляд в Будущее». 10-12 сентября, 2014, Баку, Азербайджан. О КОНФЕРЕНЦИИ В этом году исполняется 740 лет со дня смерти учёного-энциклопедиста  Насиреддина Туси. В связи с этим по постановлению Президиума НАНА Институт Математики и Механики, Астрофизическая Обсерватория им. Насиреддина Туси, Азербайджанский […]

Notice

The International Conference “The History, Current State and a Look into the Future of Mathematics and Astronomy” devoted to the memory of Nasireddin Tousi. September 10-12, 2014, Baku, Azerbaijan This year marks 740 years since the death of the outstanding scientist-encyclopedic  knowledge Nasireddin Tousi. In this regard, based on the resolution of Presidium of NAS […]

E L A N

Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın və Astronomiyanın Tarixi, Mövcud Durumu və Gələcəyə Baxiş” mövzusunda beynəlxalq konfrans.10-12 sentyabr, 2014, Bakı, Azərbaycan. KONFRANS HAQQINDA Bu il ensiklopedik alim Nəsirəddin Tusinin vəfatından 740 il keçir. Bununla əlaqədar AMEA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Nəsirəddin Tusi adına Astrofizika Rəsədxanası, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti və Azərbaycan […]

Bu gün AMEA-nın Gənc alim və mütəxəssilər şurasının üzvləri Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun gənc alimləri ilə görüş keçirdilər.

Görüşün gənc alimlərin problemlərinin aradan qaldırılması və təkliflərinin gerçəkləşdirilməsi məqsədilə təşkil edildiyini söyləyən Şuranın sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Famin Salmanov tədbir iştirakçılarına Şura haqqında ətraflı məlumat verdi. Gənc alim və mütəxəssilər şurasının sədr müavini, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu üzrə sədri,  riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Famil Seyfullayev institutun gənc alimləri haqqında statistik məlumat verdikdən sonra gənclərin […]

E L A N

Aprelin 9-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Lokal və qlobal Morri tipli fəzalarda klassik inteqral operatorların məhdudluğu və müəyyən tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda institutun  “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, f-r.e.d, prof. Vaqif Quliyev məruzə edib.

Faydalı linklər