Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “İnvariantlar və müəyyən məsələlərin həlli” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib.

Seminarda  “Riyazi-fizika tənlikləri” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n., dos. Nihan Əliyev məruzə edib. Məruzədə müxtəlif törəmələr və onların invariantları haqqında danışılıb. Bu törəmələrlə əlaqədar müəyyən sinif tənliklər üçün məsələlərin həlli üşün analitik ifadələr alınıb. Məqsəd ixtiyari tənlik üçün qoyulmuş sərhəd məsələsini nüvəsində sinqulyarlığı zəif olan ikinci növ Fredholm tipli inteqral tənliyə gətirmək olub.

E L A N

26.02.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Riyazi-fizika tənlikləri” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n., dos. Nihan Əlipənah oğlu Əliyev “İnvariantlar və müəyyən məsələlərin həlli” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə müxtəlif törəmələr və onların invariantları haqqında danışılacaq. Bu törəmələrlə əlaqədar müəyyən sinif tənliklər üçün məsələlərin həlli üzrə analitik ifadələr alınır.Həllər üçün analitik ifadələrin alınması qoşma tənlyin fundamental həllindən asılıdır. Bu […]

15-16 may 2014-cü il tarixdə Riyaziyyat və Mexanika institutunun 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi məqsədilə iclas keçirildi.

İclasda mühüm məsələlər barəsində qərarlar qəbul edildi. Konfransa xarici və respublikanın görkəmli alimlərinin dəvət olunması və plenar çıxışlar etmələri məsələsi müzakirə olundu. Seksiyalar yaradıldı. Beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi və işçi qrupu yaradıldı, üzvlər seçildi. Təşkilat Komitəsi Akademik Akif Hacıyev – AMEA-nın vitse prezidenti AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Məmmədov – Azərbaycan Dövlət […]

Fevralın 19-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Tədqiqat və təhsil məsələlərində Volfram texnologiyasının tətbiqi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib.

Seminarda ABŞ-ın Volfram tədqiqatlar institutunun texniki rabitə və inkişaf strategiyası üzrə mütəxəssisi Vitaliy Kaurov məruzə edib. Məruzəçi Volfram Texnologiyaları əsasında yaradılmış və qabaqcıl hesablama vasitələri kimi elmi araşdırmalarda və təhsil sahəsində geniş istifadə olunan müasir kompyüter proqramlarından bəhs edib. O,  maye axınının modelləşdirilməsi məsələlərinin həllində, elektromaqnetizmin tədqiqində böyük həcmli hesablamaların reallaşdırılması üçün Volfram texnologiyasının üstünlüklərini […]

E L A N

19.02.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Avropa Riyaziyyat Cəmiyyətinin üzvü Qalina Mixalkina “Tədqiqat və təhsil məsələlərində Volfram texnologiyasının tətbiqi ” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə VolframTexnologiyaları əsasında yaradılmış və qabaqcıl hesablama vasitələri kimi elmi araşdırmalarda və təhsil sahəsində istifadə edilən bəzi computer proqramlarından danışılacaq. Misal olaraq boksda maye axınının modelləşdirilməsi məsələlərinin həllində, elektromaqnetizmin tədqiqində böyük həcmli […]

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda fevralın 12-də növbəti Ümuminstitut seminarı keçirilib.

Seminarın məruzəçisi   Türkiyənin Atatürk Universiteti, Fənn fakültəsinin professoru Arif  Səlimov olub. Arif  Səlimov “Anti-Keler-Kodatsi strukturları haqqında bəzi qeydlər ” mövzusunda məruzə edib. Məruzəçi mövzu üzrə  riyaziyyat elminin inkişafında edilən son yeniliklərlə institut əməkdaşlarını  tanış edib. Qeyd edək ki, prof. Arif Səlimov Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Mexanika-riyaziyyat”  fakültəsinin tələbəsi olub, 1995-ci ildən Türkiyənin Atatürk Universitetində çalışır və […]