Institute of Mathematics and Mechanics
Azerbaijan National Academy of Science

Aliyev Ilqar Yahya


The list of publications at the 5 years published

  1. Əliyev İ.Y., Musayev X.İ., Calalov M.C. Yatıq örtüklü konstruksiyalarda bir elementin hesabatı. Odlar Yurdu Universiteti,Elmi və pedoqoji xəbərləri,№24, Bakı-2008.
  2. Əliyev İ.Y., Musayev X.İ., Calalov M.C. Silindrik örtüklər nəzəriyyəsindəki fiziki tənliklərin araşdırılması Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri. 2011, səh 80-83
Statistics on COVID-19 in Azerbaijan
  • Infected with the virus

  • Healed

  • Newly infected

  • Active patient

  • The state of death

  • Tested

Useful links