Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

The members of the Scientific Subject Seminar


1 Mirzoyev Sabir Sultanaga oglu
(chairman)
doct. of phys. math. sci., prof.
1202.01, 1211.01.
2 Panahov Geylani Minhaj oglu
(co-chairman)
corr. member of ANAS, doct. phys. math. sci., prof.
2002.01.
3 Guliyev Abdurrahim Farman oglu
(secretary)
cand. phys. math. sci.
1211.01.
4. Mammad Bayramoglu doct. of phys. math. sci., prof.
1211.01, 1202.01.
5. Ismayilov Vugar Elman oglu Professor of ANAS, doct. of sci. in math.
1202.01.
6. Bandaliyev Rovshan Aliaga oglu Professor of ANAS, doct. of sci. in math.
1202.01.
7. Gadjiev Tahir Sadi oglu doct. of phys. math. sci., prof.
1211.01, 2002.01.
8. Gadjiev Vagif Jamal oglu doct. of phys. math. sci., prof.
2002.01.
9. Khanmmmadov Agil
Khanmammad oglu
doct. of phys. math. sci., prof.
1202.01.
10. Guliyev Hamlet Farman oglu doct. of phys. math. sci., prof.
1214.01.
11. Nabiev Ibrahim Mayil oglu doct. of phys. math. sci., prof.
1202.01.
12. Mammadov Ilgar Gurbat oglu Professor of ANAS, doct. of sci. in math.
1214.01, 1211.01.
13. Aslanova Nigar Mahar kizi doct. of sci. in math., ass. prof.
1211.01.
14. Bagirov Shirmayil Hasan oglu cand. ph. math. sci., ass. prof
1211.01.
15. Eyvazov Elshad Hatam oglu cand. ph. math. sci., ass. prof.
1211.01.
16. Aliyev Rashid Avazaga oglu cand. ph. math. sci., ass. prof.
1202.01.
17. Gasimov Telman Benser oglu cand. ph. math. sci., ass. prof.
1202.01.
18. Mustafayev Rza Chingiz oglu cand. ph. math. sci., ass. prof.
1202.01.
19. Sadigova Sabina Rahib kizi ph. doctor in math., ass. prof.
1202.01.
20. Ibrahimov Elman Javanshir oglu cand. ph. math. sci., ass. prof.
1202.01.
21. Seyfullayev Alizade Imamali oglu cand. ph. math. sci. ass. prof.
2002.01.

Faydalı linklər