Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Xəbərlər

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan yeni ədəbiyyatın siyahısı

1.Актуальные  проблемы механики:физико-химическая механика жидкостей и газов.Сборник трудов.-М.-Наука-2010-349с.2.Fluxes and structures in Fluids:International Conference:June-25-28,2013,Saint-Petersburg:Selected Papers of International Conference.-M.-2014-252p

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib. İclasda gündəlikdə duran məsələlər müzakirə edilib. “Cəbr və riyazi məntiq”, “Funksiyalar nəzəriyyəsi”, “Maye və qaz mexanikası”, “Dalğa dinamikası”, “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbələrinin 2015-ci ilin birinci rübü üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətləri haqqında hesabatları dinlənilib. Bu il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı […]

“Mayelərin diferensial mexanikası – yeni nəsil modellər” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Aprelin 15-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında Rusiya Elmlər Akademiyasının Mexanika Problemləri İnstitutunun əməkdaşı, professor Yu. D. Çaşeçkin “Mayelərin diferensial mexanikası – yeni nəsil modellər” mövzusunda məruzə edib. Məruzənin məqsədi, klassik mexanikanın iki bölmə arasındakı fərqi analiz etmək, axın təsvirlərinin keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün yeni yanaşma və nümunələr göstərməkdən ibarət olub. Hesablamalar tənliklərin uyğunluq […]

ELAN

15.04.2015-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Rusiya Elmlər Akademiyasının Mexanika Problemləri İnstitutunun əməkdaşı, professor Yu. D. Çaşeçkin “Maye-lərin diferensial mexanikası – yeni nəsil modellər” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Təbiət və sənaye şəraitlərində axının bütün növləri öz sturukturları ilə xarakterizə olunur ki, yüksək qradiyentli sərhəddi ayıran böyük axın komponenetlərinin mövcudluğu uzaq zondlaşdırma texnikasının inkişafında optik və akustik […]

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnalların siyahısı

1.РЖ.Математика.Сводный том..-2015- № 32.Дифференциальные уравнения.-2015-т.51.№ 23.Доклады РАН-2015-т.460 № 64 .Математический  сборник -2015- т.206 № 35.Сибирский математический журнал-2015 т.56 № 16.Известия РАН.Механика твердого тела.- 2015- № 1

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə edilib

10.04.2015 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında institutun doktorantları Leyla Məmmədova “Əmsalı ümumiləşmiş funksiya olan kvadratik Şturm-Liuvill operatorlar dəstəsi üçün düz və tərs məsələlər” mövzusunda, Orxan Əliyev isə “Elliptik və parabolik tənliklərin həllərinin çəkili fəzalarda aradan qaldırıla bilən çoxluqları” mövzusunda “Diferensial tənliklər” ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  296374

 • Sağalan

  260193

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  32104

 • Ölüm halı

  4077

 • Test edilib

  3,082,157

Faydalı linklər