Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Hacıyev Vaqif Camal


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Gadjiev V.C., Ağamalyev N.C., Mirzoev B.D. Stability of continuously nonhomogeneous orthotropic rectangular plate under in plane compressions. International simposium on engineering and architectural sciences of Balkan, Caucasus and Turk Republics, 2009 Turkey, p.74.
 2. Hacıyev V.C., Şahsevər V. Ortotrop qeyri bircins  lövhənin dayanıqlığı. Nəzəri və tətbiqi mexanika, Bakı, 2010, №4. s.32
 3. Hacıyev V.C., Xəlilmərd H. Ortotrop lövhələrin sərbəst rəqsləri haqqında. Nəzəri və tətbiqi mexanika, Bakı, 2010, №4. s.25
 4. Гаджиев В.Д., Гасымов Г.М. О потери устойчивости и собственной колебании неоднородной цилиндрической оболочки кругового поперечного сечения. Известия НАНА, 2011, №1
 5. Sofiyev A.H., Schack E., Haciyev V.C., Kurdoglu N. Effect of the two parameter elastic foundation on the critical parameters of non-homogeneous orthotropic shells. International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol.12, №5, 2012
 6. Гаджиев В.Д., Мамедов Ш.М., Джафаров Х.Г. О колебании под действием подвижного груза в неоднородной балке с учетом неоднородно вязкоупругого сопротивления. ТиП –механика, Баку, 2012, стр. 104-109
 7. Гаджиев В.Д., Мусаев И.У., Джафаров Х.Г. Колебание неоднородно прямоугольной пластинки лежащей на неоднородно-вязкоупругом основании. ТиП –механика №2, Баку, 2012, стр. 139-143
 8. Гаджиев В.Д., Джафаров Х.Г. Об устойчивости неоднородных подземных трубопроводов. 2012.
 9. Гаджиев В.Д., Рзаев Н.С. Колебание от давления груза на неоднородной балке из неоднородно разно модульного материала. 2013.
 10. Гаджиев В.Д., Мусаев И.У., Джафаров Х.Г. О напряженном состоянии подводных трубопроводов. 2013.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  833189

 • Sağalan

  822484

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  373

 • Ölüm halı

  10332

 • Test edilib

  7,688,073

Faydalı linklər