Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Sadıqova Səbinə Rahib


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Билалов Б.Т.,  Садыгова С.Р. Об  одном  обобщении теоремы Като . Матер. межд. конф. по астр., физ. и мат., посвящ. Межд. году Астр., Нахичеван, 2009, с.58-59
 2. Садыгова С.Р.  О базисности близких систем. Тезисы межд. конф. посвящ., 100 летию  М.М.Боголюбова, Украина, Киев, 2009, сентябрь, с. 112-114
 3. Билалов Б.Т.,  Садыгова С.Р. О возмущениях базисов    банаховых пространств. Тезисы межд. конф. посвящ. 80л. акад. Ф.Г.Максудова, ИММ НАН Аз., Баку, 2010, c.106-107
 4. Билалов Б.Т.,  Садыгова С.Р. О возмущениях базисов из двойных систем .  Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. 15-20/09/2010, Bulgaria
 5. Билалов Б.Т., Садыгова  С.Р.    О возмущениях базисов     банаховых  пространств. Trans. of  IMM of  NASA.,  vol. XXX, №1, 2010, p. 53-60
 6. Sadigova S.R.   On basicity of close systems. Proc. of  IMM of  NAS of Az., vol. XXXII(XL), 2010, pp. 189-192
 7. Bilalov B.T., Sadigova S.R.  Perturbation of double bases of  Banach spaces and some generalizations of the systems of exponents, cosines and sines systems of exponents. Math  Analysis, Differential  Equations and   Application, Bulgaria, P. 58 – 72 , 2010
 8. Эминов  М.С., Садыгова С.Р.  Об одном обобщении систем из экспонент, косинусов и синусов. «Естественные и технические  науки» , Россия, Москва, № 5, 2010, с.36-47
 9. Muradov T.R. Sadigova S.R. On a Banach generalization of Kato theorem on basicity of close systems. Proc. Of  IMM of NASA, 2010,v. XXXIII (XLI), pp.137-140
 10. Sadigova S.R., Guseynov T.S. On unitary and binary systems in Banach spaces. Trans. of  NAS of Az., 2010, vol.XXX, №7, pp. 57-64
 11. Билалов Б.Т.,  Садыгова С.Р. О возмущениях двойных базисов. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию акад. З.И.Халилова, Баку, 2011, с. 76-78
 12. Bilalov B.T., Sadigova S.R. On basicity of systems from Faber generalized polynomials. The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p.52
 13. Годжаев Э.М., Садыгова С.Р. Об одном обобщении систем из экспонент,  осинусов и синусов. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию акад. З.И.Халилова, Баку, 2011, с.102-105
 14. Bilalov B.T., Sadigova S.R. Double bases in Banach spaces. p-systems of exponents, cosines and sines.  Всероссийская Научная Конференция  «Дифференциальные Уравнения и их приложения» с международным участием 27 – 30 июня 2011 г. Стерлитамак
 15. Bilalov B.T., Sadigova S.R. P-systems of exponents, cosines and sines. Спектральная теория операторов и ее приложения. Материалы Международной конференции, посвященной памяти профессора А.Г.Костюченко, Уфа, РИЦ БашГУ, 2011, с.20
 16. Bilalov B.T., Sadigova S.R.  P-systems of exponents, cosines and sines. “Continuum mechanics and related problems of analysis” Dedicated to the 120-th birthday anniversary of academician  N. Muskhelishvili September 9-14, 2011, Tbilisi, Georgia, p.115
 17. Sadigova S.R. On one method for establishing a basis from double systems of exponentials. Applied Mathematics Letters, Elsevier, v.24, Issue 12, December 2011, pp. 1969-1972
 18. Bilalov B.T., Sadigova S.R., Mamedova Z.V.  The space of coefficients in a linear topological space.  Journal of Mathematics Research, Vol. 4, No. 6, December 2012, pp. 83-88, doi:10.5539/jmr.v4n6p83
 19. Bilalov B.T., Guliyeva F.A., Sadigova S.R. On the space of coefficients in the intuitionistic fuzzy normed  spaces. International Conference Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, 04-09 September, 2012, pp.27, Mersin, Turkey
 20. Sadıqova  S.R. Lebeq  fəzalarında bazislərin bəzi sualları. Riyaziyyat  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya, Bakı, Azərbaycan, 2012, 22 səh. (Avtoreferat)
 21. Muradov T.R., Sadigova S.R. On basicity of double  systems in Banach spaces. Journal of Contemporary Applied Mathematics, dedicated to Abdeljalil  Nachoui, Expert in inverse problems, vol. 2, No1, 2012, pp. 8-14
 22. Садыгова  С.Р., Гулиева А.A. О базисах в пространствах типа Morrey. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransı, Sumqayıt, 27-28 noyabr, 2012
 23. Bilalov B.T., Sadigova S.R. On the space of coefficients in topological spaces. International J. of Math. Sci. & Engg. Appls. (IJMSEA) ISSN 0973-9424, Vol. 7 No. I (January, 2013), pp. 353-362
 24. Bilalov B.T., Sadigova S.R. Frame properties of degenerate system of exponents in Hardy classes. International Conference on Actual Problems of Mathematics and Informatics, dedicated to the 90th Anniversary of Heydar Aliyev and organized by the Azerbaijan Mathematical Society, will be held on 29-31 May, 2013, in Baku, Azerbaijan, p. 24
 25. Ahmedov T.M., Sadigova S.R. On Exponential Bases In . International Conference on Actual Problems of Mathematics and Informatics, 29-31 May, 2013, Baku, Azerbaijan, p. 4
 26. Sadigova S.R., Mamedova Z.V. Frames from Cosines with the Degenerate Coefficients. American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2013, Vol. 1, No. 3, pp. 36-40
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  833189

 • Sağalan

  822484

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  373

 • Ölüm halı

  10332

 • Test edilib

  7,688,073

Faydalı linklər