Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


30 oktyabr 2013-cü il saat 10.00-da ümuminstitut seminarında BDU-nun professoru M.A. Sadıqovun “Hamar olmayan riyazi proqramlaşdırma məsələsinin həllinin optimallığı üçün yüksək tərtibli zəruri və kafi şərtlər” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.

İşdə metrik fəzada φ – (α , β , ν , δ) və güclü φ – (α , β , ν , δ) lipşis funksiyalar sinfi verilmiş və ondan istifadə olunaraq hamar olmayan riyazi proqramlaşdırma məsələsi üçün dəqiq cərimə teoremləri isbat olunmuş və Banax fəzasında həllinin optimallığı üçün yüksək tərtibli zəruri və kafi şərtlər alınmışdır.

Faydalı linklər