Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda institutun yaranmasının 55 illik yubileyinə həsr olunacaq “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mözusunda Beynəlxalq Konfrans 15-16 may 2014-cü ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda keçiriləcək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlərdən məruzə ediləcək işin tezisini 2014-cü il aprelin 15-dək [email protected] elektron poçtuna göndərmələri xahiş olunur.
Parametrlər: 1-3 səh, Microsoft Word, Times New Roman, şrift-14, interval- 1,5.

Təşkilat Komitəsi

 1. Akademik Akif Hacıyev – AMEA-nın vitse prezidenti
 2. AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Məmmədov – Azərbaycan Dövlət pedoqoji Universitetinin rektoru
 3. Professor Misir Mərdanov – AMEA Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun direktoru
 4. F.-r-e-d., professor Soltan Əliyev – AMEA Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun direktor müavini
 5. AMEA-nın müxbir üzvü Mehdiyev Məhəmnməd – BDU “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsinin dekanı.
 6. Professor Nizaməddin İsgəndərov – BDU Riyzaiyyat və mexanika kafedrasının dekanı
 7. Professor Aslanov Həmidulla İsrafil oğlu- RMİ Funksional analiz şöbəsinin müdiri
 8. Professor Quliyev Vaqif Sabir oğlu – RMİ Riyazi analiz şöbəsinin müdiri
 9. F.-r.e.n., dosent İsmayılov Vüqar Elman oğlu – Funksiyalar nəzəriyysi şöbəsinin müdiri
 10. F.-r-e-d.,professor Əliyev Əkbər Bayram oğlu  –  RMİ Diferensial tənliklər şöbəsinin müdiri
 11. AMEA-nın müxbir üzvü Hüseynov Rauf Vəli oğlu –  RMİ Riyazi-fizika tənliklər şöbəsinin müdiri
 12. F-r.e.d., professor Bilalov Bilal Telman oğlu – RMİ Qeyri harmonik analiz şöbəsinin müdiri
 13. F-r.e.d., professor  Hacıyev Vaqif Camal oğlu – RMİ Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi
 14. F-r.e.d., professor   Ağalarov Cəfər Həsən Ağa oğlu – RMİ Dalğa dinamikası şöbəsi
 15. F-r.e.d., professor    Talıblı Lətif Xəlil oğlu – RMİ Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi
 16. T.e.d., professor Pənahov Qeylani Minhac oğlu – Maye Qaz mexanikası şöbəsinin müdir
 17. F.r.e.n., İmranov Fariz Beykəs oğlu –  RMİ Hesablama riyaziyyatı və informatika şöbəsi
 18. F.-r.e.n., dosent Babayev Əli Əvəz oğlu –  RMİCəbr və riyazi məntiq şöbəsi
 19. F-r.e.d., professor     Əliyev Qabil Qəribxanoviç –  RMİ Tətbiqi riyaziyyat şöbəsinin müdiri

İşçi qrupu

 1. F-r.e.d. Soltan Əliyev
 2. F-r.e.n, dos. Tamilla Həsənova
 3. F-r.e.d, prof.  Bilal Bilalov
 4. F-r.e.n, dos. Vüqar İsmayılov
 5. Mehdi Məmmədov
 6. e.i. Aynurə Cəfərova
 7. b.e.i Səbinə Sadıqova
 8. redaktor Röya Hüseynov
 9. Differensial tənliklər şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev
 10. Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri Qeylani Pənahov

Qeyd edək ki, 1959-cu ildə Azərbaycan SSR EA Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun riyaziyyat şöbəsinin əsasında müstəqil Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yaradılmışdır. (Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin 1959-cu il 27 aprel tarixli 319 №-li qərarı, Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclasının 11 №-li protokolu, 06 may 1959-cu il.).

Konfransın materialları PDF

Faydalı linklər