Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


Aprelin 9-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Lokal və qlobal Morri tipli fəzalarda klassik inteqral operatorların məhdudluğu və müəyyən tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda institutun  “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, f-r.e.d, prof. Vaqif Quliyev məruzə edib.

Faydalı linklər