Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


19 sentyabr 1400-da institutun müdafiə şurasında institutun funksional analiz şöbəsinin ictimai əsaslarla aparıcı elmi işçisi XANLAR RƏŞİD oğlu MƏMMƏDOV “Diferensial operatorların bərpası və bəzi spektral xassələri” mövzusunda riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edəcəkdir.

Faydalı linklər