Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

E L A N


19.11.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f-r.e.n, dos. Rakib Feyruz oğlu Əfəndiyev “ Ulduz tip qraflarda kompleks Hill operatorunun spektral analizi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Hill operatoru üçün qeyri kompakt ulduz tip qraflarda spektral analizi tədqiq edilmişdir. Operatorun spektri öyrənilmiş, potensialların bərpası üçün yeganəlik teoremi daxil edilmişdir. Tərs məsələnin konstruktiv həlli tapılmışdır.

Faydalı linklər