Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi

12 noyabrda AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilimişdir. İclasda “Diferensial tənliklər” və “Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbələrinin illik elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabatları dinlənilmişdir. Elmi şurada AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun rəsmi internet səhifəsinin (www.imm.az) hesabatında “Hesablama Riyaziyyatı və İnformatika” şöbəsinin elmi işçisi Aynurə Cəfərova il ərzində görülmüş işlər barəsində ətraflı məlumat […]

“Elastik maye ilə doldurulmuş elastik sferik örtüyün sərbəst rəqsləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Noyabrın 12-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Elastik maye ilə doldurulmuş elastik sferik örtüyün sərbəst rəqsləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarını keçirilib. Seminarda “Dalğa dinamikası” şöbəsinin müdiri, f-r.e.d., prof. Cəfər Ağalarov məruzə edib.

At the Dissertation Council of the Mathematics and Mechanics the dissertation work for earning philosophy doctor degree on mechanics was defended

Today at the Dissertation Council of the Mathematics and Mechanics candidate for a degree of Azerbaijan State Oil Academy Mehman Akperov and candidate for a degree of IMM Rashad Allahverdiyev defended dissertation work for earning philosophy doctor degree. The theme of Mehman Akperov’s work is “Theoretical and practical grounding of technological variants of subwater pipelining […]

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə edilib

​Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dissertantı Mehman Əkbərov və AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantı Rəşad Allahverdiyev mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə ediblər. Mehman Əkbərov “Sualtı boru kəmərinin böyük dərinliklərə salınmasının texnoloji variantlarının nəzəri və praktiki əsaslandırılması” mövzusunda, Rəşad Allahverdiyev isə […]

SEMINAR ANNOUNCEMENT

The weekly Wednesday seminar on 12 November 2014, 10.00 a.m., will feature Professor Jafar Gasanaga ogly Agalarov (Head of Department of Wave dynamics, IMM) who will talk about “Free oscillation of spherical shell filled with elastic fluid”. Consider a thin elastic spherical shell. The shell is filled with an elastic medium with a lower elasticity. […]

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12.11.2014 в 10.00 на общеинститутском семинаре ИММ выступит с докладом заведующий отдела «Волновой динамики» Джафар Гасанага оглы Агаларов. Тема доклада: «Свободные колебания сферической оболоч–ки, заполненной упругой жидкостью». Рассматривается тонкая упругая сферическая оболочка. Оболочка заполнена упругой средой с меньшем упругости. Уравнения движения выполнены в сферических координатах и с использованием контактных условия написаны динамические уравнением. Уравнения движения […]

Faydalı linklər