Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

Учёные Института Математики и Механики НАНА представляли Азербайджан на международной конференции под названием «Конференция математического общества стран Кавказа»

Учёные Института Математики и Механики НАНА и всемирно известный учёный в области биоинформатики, профессор Кембриджского Университета Гариб Муршудов представляли Азербайджан на международной конференции под названием «Конференция математического общества стран Кавказа» организованной Европейским Математическим Обществом и прошедшей в Тбилиси 5-6 сентября. Профессор Гариб Муршудов вступил на пленарном заседании с докладом на тему  “Someapplicationofmathematicstostructuralbiology”. На конференции были […]

“Qafqaz ölkələrinin riyaziyyat cəmiyyətlərinin konfransı” adlı beynəlxalq konfrasda Azərbaycanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri təmsil ediblər

​Sentyabrın 5-6-da Tiflisdə Avropa Riyaziyyat Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qafqaz ölkələrinin riyaziyyat cəmiyyətlərinin konfransı” adlı beynəlxalq konfransda Azərbaycanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri və dünya bioinformatika sahəsində məşhur alim, Kembric Universitetinin professoru Qərib Mürşüdov təmsil edib. Professor Qərib Mürşüdov “Some application of mathematics to structural biology” mövzusunda plenar məruzə ilə çıxış edib. Konfransda Riyaziyyat […]

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19 сентября в  1400 на Совете защиты института состоится защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике на тему «Восстановление дифференциальных операторов и некоторые спектральные свойства» ведущего научного сотрудника отдела «Функциональный анализ» Мамедова Ханлара Рашид оглы.

Notices

On September 19, at  at the Dissertation Board of the institute the leading research associate of the institute Khanlar Rashid oglu Mammadov will defend his Doctor’s degree dissertation “Renewal of differential operators and some of their spectral properties”.

Ensiklopedik alim Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın açılışı sentyabrın 10-da saat 11:00-da AMEA Rəyasət Heyətinin binasında keçiriləcəkdir

Bu il ensiklopedik alim Nəsirəddin Tusinin vəfatından 740 il keçir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Rəyasət Heyətinin qərarı, Akademiyanın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun, Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji və Azərbaycan universitetlərinin birgə təşkilatçılığı ilə dahi mütəfəkkirin xatirəsinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın və astronomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış” mövzusunda […]

E L A N

19 sentyabr 1400-da institutun müdafiə şurasında institutun funksional analiz şöbəsinin ictimai əsaslarla aparıcı elmi işçisi XANLAR RƏŞİD oğlu MƏMMƏDOV “Diferensial operatorların bərpası və bəzi spektral xassələri” mövzusunda riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edəcəkdir.