Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

Oktyabrın 15-də “Diffuziya operatoru üçün kvaziperiodik tərs məsələnin həlli” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Oktyabrın 15-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında “Funksional analiz” şöbəsinin əməkdaşı, f-r.e.d, prof. İbrahim Nəbiyev “Diffuziya operatoru üçün kvaziperiodik tərs məsələnin həlli” mövzusunda məruzə edib. Məruzədə kvaziperiodik sərhəd şərtli diffuziya operatoru üçün spektral analizin tərs məsələsinin tam həll olunması haqqında danışılıb. Tərs məsələnin həlli üçün yeganəlik teoreminin isbati və müəyyən həqiqi ədədlər ardıcıllığının […]

15 октября состоялся общеинститутский семинар на тему «Решение обратной квазипериодической задачи для оператора диффузии»

15 октября на общеинститутском семинаре Института Математики и Механики НАНА сотрудник отдела «Функциональный анализ», д.ф.-м.н., проф. Ибрагим Набиев выступил с докладом на тему «Решение обратной квазипериодической задачи для оператора диффузии». В докладе говорилось о полном решении обратной задачи спектрального анализа для оператора диффузии с квазипериодическими граничными условиями. Было приведено доказательство теоремы единственности, решения обратной задачи, […]

The library of the Institute of Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan prescribed the folluing journals for the second part of 2014

1.РЖ. Механика. Св. том.   2014.№7. 2.РЖ.Механика.   Св.том.  2014.№8. 3.РЖ.Математика.Св.том. 2014.№7. 4.РЖ.Математика.Св.том.2014.№8. 5.Математич.заметки.  2014.Т.95.№6. 6.Математич.заметки. 2014.Т.96.№1. 7.Математич.заметки.2014.Т.96.№2. 8.Сибирский  математич. журнал. 2014.Т.55.№3. 9.Успехи математических наук.  2014.Т.69. В3. 10.Прикладная математика и механика.2014.Т.78.В.4. 11.Прикладная математика и механика. 2014. Т78.В.3. 12.Функциональный анализ  и его приложения. 2014.Т.48.В.3. 13.Математический сборник. 2014.Т.205. №6. 14.Математический сборник. 2014.Т.205.№7. 15.Изв.РАН. Механика жидкости и газа. […]

Библиотека Института Математики и Механики НАНА за 2 половину 2014 г. подписалась на следующие журналы

1.РЖ. Механика. Св. том.   2014.№7. 2.РЖ.Механика.   Св.том.  2014.№8. 3.РЖ.Математика.Св.том. 2014.№7. 4.РЖ.Математика.Св.том.2014.№8. 5.Математич.заметки.  2014.Т.95.№6. 6.Математич.заметки. 2014.Т.96.№1. 7.Математич.заметки.2014.Т.96.№2. 8.Сибирский  математич. журнал. 2014.Т.55.№3. 9.Успехи математических наук.  2014.Т.69. В3. 10.Прикладная математика и механика.2014.Т.78.В.4. 11.Прикладная математика и механика. 2014. Т78.В.3. 12.Функциональный анализ  и его приложения. 2014.Т.48.В.3. 13.Математический сборник. 2014.Т.205. №6. 14.Математический сборник. 2014.Т.205.№7. 15.Изв.РАН. Механика жидкости и газа. […]

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına 2014-cü ilin 2-ci yarısı üçün abunə olunmuş jurnalların siyahısı

1.РЖ. Механика. Св. том.   2014.№7. 2.РЖ.Механика.   Св.том.  2014.№8. 3.РЖ.Математика.Св.том. 2014.№7. 4.РЖ.Математика.Св.том.2014.№8. 5.Математич.заметки.  2014.Т.95.№6. 6.Математич.заметки. 2014.Т.96.№1. 7.Математич.заметки.2014.Т.96.№2. 8.Сибирский  математич. журнал. 2014.Т.55.№3. 9.Успехи математических наук.  2014.Т.69. В3. 10.Прикладная математика и механика.2014.Т.78.В.4. 11.Прикладная математика и механика. 2014. Т78.В.3. 12.Функциональный анализ  и его приложения. 2014.Т.48.В.3. 13.Математический сборник. 2014.Т.205. №6. 14.Математический сборник. 2014.Т.205.№7. 15.Изв.РАН. Механика жидкости и газа. […]

ATTENTION

Weekly seminar on October 15, 2014, 10.00 a.m. will feature a report by of NAS Azerbaijan, professor Ibrahim Mayil oglu Nabiyev, main scientific worker of the Department of Functional Analysis, entitled “Solution of the inverse quasi-periodic problem for the diffusion operator”. We present a complete solution of the inverse problem of spectral analysis for the […]