Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

ОБЬЯВЛЕНИЯ

04.06.2014 года в 10:00 на общеинститутском семинаре сотрудник отдела ”Негармонического анализа”  к.ф-м.н. Мигдад Имдад оглы Исмаилов выступит с докладом на тему “ ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ ФРЕЙМA И ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ ”. В последнее время с практической точки зрения, интерес к фреймам сильно возрос. Напомним, что фреймы были введены Даффин и Шеффер при изучении теории негармонических рядов […]

E L A N

04.06.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin əməkdaşı, f-r.e.n. Miqdad İmdad oğlu İsmayılov “ Freymin ümumiləşdiril-məsi və onun dayanıqlığı” mövzusunda  məruzə edəcəkdir. Son zamanlar tətbiq nöqteyi baxımından freymlərin öyrənilməsinə maraq sürətlə artıb. Qeyd edək ki, freymlər qeyri harmonik Furye sıraları nəzəriyyəsinin öyrənilməsində Daffin və Şeffer tərəfindən 1952-ci ildə verilmişdir. Freymlərə məşhur P. Casazza, […]

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası Lənkəranda məktəblilərlə 28 May-Respublika Gününə həsr olunmuş “Məntiqlə düşün” devizi altında bilik yarışması keçirmişdir.

“MƏNTİQLƏ DÜŞÜN” DEVİZI ALTINDA BİLİK YARIŞMASI LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİNDƏ Azərbaycan Milli Elmlər AkademiyasıNIN (AMEA) Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası Lənkəranda məktəblilərlə 28 May-Respublika Gününə həsr olunmuş “Məntiqlə düşün” devizi altında bilik yarışması keçirmişdir. Əvvəlcə Lənkəranda Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət edən institutun gənc alimləri Ümummilli Liderin ömür yolunu əks etdirən eksponatlar və fotoşəkillərlə bir […]

At the İnstitute of Mathematics and Mechanics of NASA the İnternational Children’s Day was marked by celebration.

On May 30, at IMM of NASA the Trade Union Committee of the Institute  marked the “International Day of Children’s Defence” by celebration. The children of the institute collaborators took part in the event. The children demonstrated their knowledge and abilities. They competed in declamation, drawing and dancing. The winners were rewarded with medals and […]

В Институте Математики и Механики НАНА состоялось мероприятие по случаю Международного Дня Защиты Детей.

30-го мая в Институте Математики и Механики НАНА Профсоюзная Организация провела мероприятие, посвящённое 1 июня «Международному дню защиты детей».  В мероприятии принимали участие дети работников института. Были продемонстрированы детские знания и умения. Были проведены конкурсы  в трёх направлениях: чтение стихов ,рисование  и  танцы. Маленькие победители были премированы медалями и призами.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda beynəlxalq uşaqlar günü münasibətilə tədbir keçirdi.

Mayın 30-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 1 İyun “Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü” münasibətilə institututun Həmkarlar Təşkilatı tədbir keçirdi. Tədbirdə institut əməkdaşlarının uşaqları iştirak etdi. Uşaqların bilik və bacarıqları nümayiş etdirildi. Üç istiqamət- şeir demək, rəsm çəkmək, rəqs etmək üzrə yarışlar keçirildi. Qalib gələn balacalar medallar və hədiyyələrlə  mükafatlandırıldı.

Faydalı linklər