Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Tamilla Xavərən qızı Həsənova


Tamilla Hasanova Elmi katib,
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,
dosent

Email: [email protected]

Təvəllüd:14.02.1952-ci il (Bakı ş.)

Təhsil: 1976- BDU mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
1991- f-r.e.n. “Исследование некоторых линейных операторов в весовыхпространствах целых функций многих переменных”
1992- dosent Riyazi analiz ixtisası üzrə

1970-ci ildən 1. Biləcəri qəs. kənd soveti kargüzar
2. BDU “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasında metodist
1973- cü ildən h/h kimi AMEA RMİ baş laborant, böy.e.i.
1981- elmi katib
60 elmi işin müəllifidir, onlardan 18 xaricdə.

AMEA RMİ Əsərləri jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin elmi katibi, doktorluq dissertasiya şurasının  elmi katib, “Abstracts of Mathematics: selected topics” (F.Q.Maqsudov, R.Sədirxanov, T.S.Hacıyev 1991 317 s.) adlı kitabın texniki redaktorudur.
2002- AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub
2005- Azərb. Resp. Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi” müedalı ilə təltif edilib

1. Неравенства типа С.Н.Бернштейна в весовом пространстве целых функций многих переменных. Деп. в ВИНИТИ, Москва,1982, №200-82, 17с.
2. О весовых пространствах разных метрик для целых функций многих переменных Изв. АН Азерб. Респ. сер. физ.-тех. и мат. наук, 1984, т.5, №1, с.13-16.
3. Исследование некоторых линейных операторов в весовых пространствах целых функций многих переменных. Автореферат канд. дисс. Баку 1991, 16с.
4. О граничных свойствах сопряженных классов обобщенных аналитических функций. Труды ИММ НАН Аз., 1995, Баку, т.II, с.165-169 (совм. Мусаев К.М.)
5. О некоторых граничных свойствах обобщенных аналитических функций. Известия НАН Азерб., 1996, т.XVII, №1-3, с.142-148. (совм. Мусаев К.М.)
6. Approximation by two dimensional Bernstein-Chlodowshy polynomials in triangle with mobile boundary. Trans. of NASA, 2000 Baku, v.XX, №4, p.47-51 (with Gadjieva E.A.)
7. On some boundary properties of generalized analytic functions Trans. of ASA, 2001 Baku, v.XXI, №1, p.133-137(совм. Мусаев К.М.)
8. On some boundary properties of a Cauchy-Stilltues type integral in a class of generalized analytic functions. Trans. of  NASA, 2003, Baku, v.XXIII, №1, p.165-169 (совм. Мусаев К.М.)
9. On uniform approximations of generalized analytic functions by generalized polynomials. Trans. of  NASA, 2004, Baku, v.XXIV, №7, p.155-160(совм. Мусаев К.М.)
10. On Lax-Milqram theorem. Дифф. уравн. и смежные проблемы. Труды межд. конф. 2008, Стерлитамак, т.II, 2008, с.48-51.

Bir çox beynəlxalq və respublika konfranslarının iştirakçısı (Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, İran, Gürcüstan).
T.X.Həsənova funksiyalar nəzəriyyəsi sahəsinin mütəxəssisidir. O, çoxdəyişənli funksiyaların çəkili fəzalarında funksiyanın indikator diaqramı terminində Bernşteyn və Nikolski tipli çəkili bərabərsizliklər təyin etmişdir. Ümumiləşmiş çoxhədlilərdə analitik funksiyaların yaxınlaşmasını öyrənmişdir.

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  833189

 • Sağalan

  822484

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  373

 • Ölüm halı

  10332

 • Test edilib

  7,688,073

Faydalı linklər