RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirildi

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirildi. İclasda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimlərinin “Thomson Reuters” agentliyinin siyahısında olan jurnallarda çap olunmuş məqalələrinə görə mükafatlar təqdim edildi.


Müəllifin adı Jurnalın adı,nömrəsi,çıxma tarixi, məqalənin səhifəsi Impakt faktor Məbləğ (AZN)
1 f-r.e.d., prof. A.R.Əliyev Журнал вычислительной математики и математической физики, 2015, том 55, № 1, с. 3-9 0,789 283,342
2 f-r.e.d., prof. A.R.Əliyev Mathematica Slovaca, 2015, vol. 65, № 3, p. 667-682 0,366 131,436
3 f-r.e.d., prof. A.R.Əliyev Boundary Value Problems, 2015, vol. 2015, 14 pages, doi 10.1186/s13661-015-0453-y 0,642 230,552
4 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, L. Softova
Journal of Differential Equations, 259 (6) (2015), 2368-2387. 1.821 653,948
5 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, L. Softova
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 58 (1) (2015), 199-218. 0.730 262,154
6 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, I. Ekincioglu,
Sh.A. Nazirova
Journal of Inequalities and Applications, (2015), 2015:71  0.630 226,242
7 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, A.S. Balakishiyev
Journal of Mathematical Inequalities, 9 (1) 2015, 257-276  0.636 228,397
8 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, A.F. Ismayilova, A.Kucukaslan, A. Serbetci
Journal of Function Spaces, (2015), Article ID 594323, 8 pages 0.426 152,983
9 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, F. Deringoz
Complex Anal. Oper. Theory, (2015) 9: 1249–1267 0.663 238,093
10 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, Stefan Samko, F.Deringoz
Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Mathematica, 40 (2), (2015), 535–549 0.830 298,065
11 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, A.S. Balakishiyev, F.Gurbuz, A. Serbetci
Journal of Inequalities and Applications, (2015) 2015:61.  0.630 226,242
12 AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. V.S. Guliyev, Amiran Gogatishvili, Canay Aykol
Studia Mathematica 228 (3) (2015) 0.623 223,729
13 r.e.d., dos. R.Ə.Bəndəliyev Ukrainian Mathematical Journal, 67 (3) (2015), 313-325. 0.189 67,873
14 f-r.e.n., dos. Z.V.Səfərov, A. Akbulut, V.H. Hamzayev Journal of Inequalities and Applications, (2015) 2015: 234 0.630 226,242
15 f-r.e.n. M.N. Omarova, prof. V.S. Guliyev, Y. Sawano Banach Journal of Mathematical Analysis, 9 (2), (2015), 44-62. 0.800 287,292
16 r.e.d., dos. V.E. İsmayılov Applicable Analysis 94 (2015), no. 11, 2245-2260. 0.815 292,679
17 f-r.e.n., dos. R.Ə. Əliyev Complex Variables and Elliptic Equations, Volume 60, Issue 12, 2015, 1727-1738 0.466 167,347
18 f-r.e.d., prof. Ə.B. Əliyev, Пашаев А. Ф. Доклады АН Росии. 2015, том 465, № 1, с. 1–4 0.445 159,806
19 f-r.e.d., prof. Ə.B. Əliyev, Казимов А.А. Дифференциальные уравнения, 2015, том 51,стр 1-6  0.344 123,535
20 f-r.e.d., prof. Ə.B. Əliyev, Исаева С.Э. Журнал Выч. математики и мат. физики, 2015, том 465, № 1, с. 1–4. 0.789 283,342
21 f-r.e.d., prof. M.C. Mərdanov, Malik Samin T. and Mahmudov Nazim I. Advances in Difference Equations (2015) 2015:28, 15 pages 0.297 106,657
22 f-r.e.d., prof. M.C. Mərdanov, Mahmudov N.I.,. Sharifov Y. A. Advances in Difference Equations (2015) 2015:185. 0.297 106,657
23 f-r.e.d., prof. M.C. Mərdanov, Melikov T.K., Mahmudov N.I. International Journal of Control, vol. 88, Issue 10, 2015, pages 2097-2106. 1.880 675,136
24 f-r.e.d., prof. A.X. Xanməmmədov Журнал вычислительной математики и математической физики, 2015, т.55,№12,с.72-77.  0.789 283,342
25 r.e.d. Y.S.Qasımov, Baigereyev D.
Ismailov N., Namazov A.
Mathematical Problems in Engineering, 2015, Article ID 570475, 8 pages. 0.644 231,270
26 f-r.e.n. R.A. Teymurov Украинский Математический Журнал. 2015 г., том 67, №7. 962-972. 0.189 67,873
27 f-r.e.d., dos. F.İ. Məmmədov, F.M.Mammadova, M.Ə.Əliyev Journal of Convex Analysis, 2015, Vol. 22, No. 2, 553-568.  0,786 282,264
28 AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. B.T. Bilalov,  f-r.e.n., dos. Sadiqova S.R. Proceedings of the American Mathematical Society, Vol.143, No. 9, 2015, Pages 3869–3878. 0.700 251,380
29 AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. B.T. Bilalov ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS Volume 45, Number 5, 2015, pp. 1413-1423 0.367 131,795
30 AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. B.T. Bilalov, Quliyeva F.A. Complex Anal. Oper. Theory. 2015, vol. 9, issue 7,
p. 1609-1631.
0.663 238,093
31 f.-r.e.d., dos. Z.S. Əliyev, Rzayeva H.Sh. Applied Mathematics and Computation, 271, (2015), 308-316. 1.345 483,009
32 f.-r.e.d., dos. Z.S. Əliyev, Dünyamalıyeva A.A. Дифференциальные уравнения, 2015, т. 51, № 10, с. 1259-1276. 0.344 123,535
33 f.-r.e.d., dos. Z.S. Əliyev, Məmmədova G.M. Annales Polonici mathematici, 115.1 (2015), 75-88. 0.350 125,690
34 f.-r.e.n., dos. V.Ş. Yusufov Сибирский математический журнал, 2015, Том 50, №2, с. 463-471. 0.362 130,000

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun sabiq direktoru, görkəmli riyaziyyatçı alim, AMEA-nın müxbir üzvü İlham Məmmədov

İlham Tofiq oğlu Məmmədov 1955-ci iyulun 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1970-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun tətbiqi riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1975-ci ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1974-1975-ci illərdə M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı və kibernetika fakültəsində elmi təcrübə keçmişdir. 1976-cı ildə namizədlik, 1981-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müvəffəqiyyətlə müdafiə edən alim 1988-ci ildə professor elmi adını almış, 2001-ci ildə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
İ.T. Məmmədov əmək fəaliyyətinə elə Dövlət Neft və Kimya İnstitutunda assistenti kimi başlamış, sonra isə orada böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1982-ci ildən İlham Məmmədov həyatını Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ilə bağlamışdır. İnstitutda baş elmi işçi kimi fəaliyyətə başlayan alim qısa müddət ərzində İnstitutun direktor müavini və direktoru vəzifəsinə qədər yüksələ bilmişdir. Həmçinin O, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Riyazi-fizika tənlikləri kafedrasının professoru vəzifəsində də çalışmışdır.
O, tətbiqi riyaziyyat sahəsində səmərəli elmi fəaliyyət göstərən tanınmış alimlərdən idi. Onun xüsusi törəməli diferensial tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsi ilə bağlı araşdırmalarının nəticələri mütəxəssislər tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Kəsilən əmsallı ikinci tərtib kvazi-xətti parabolik tənliklərin həllərinin hamarlığı, mənfi olmayan xarakteristik formaya malik tənliklərin həllərinin sərhəd xassələri və parabolik tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsi ilə əlaqədar bir sıra ciddi nəticələr almışdır. Elmi nəşrlərdə işıq üzü görmüş əsərləri, habelə müxtəlif beynəlxalq simpozium və konfranslarda etdiyi elmi məruzələr ölkəmizdə riyaziyyat elminin inkişafına dəyərli töhfə olmuşdur.
Alim yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmasında qüvvə və bacarığını əsirgəməmişdir. Onun rəhbərliyi ilə çox sayda elmlər namizədi və doktoru hazırlanmışdır.
O, elmi yaradıcılıqla yanaşı, bacarıqlı elm təşkilatçısı kimi də səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. İ.T. Məmmədov İnstitut direktoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət heyətinin üzvü olaraq ölkəmizdə riyaziyyat sahəsində böyük xidmətlər göstərmişdir. İlham Məmmədov NATO-nun elm komitəsinin eksperti kimi Azərbaycanı bu nüfuzlu beynəlxalq qurumda ləyaqətlə təmsil etmişdir. 1982-ci ildə alim Azərbaycan SSR Lenin Komsomolu Mükafatına layiq görülmüşdür.
İlham Tofiq oğlu Məmmədov 2003-cü il dekabrın 10-da ömrünün 49-cu ilində vəfat etmişdir.
Tanınmış alim, bacarıqlı elm təşkilatçısı və gözəl insan İlham Məmmədovun əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Kitabxanasına daxil olan yeni kitab

Мехрибан Мамедова – Длительное разрушение вязко упруго-пластических материалов: Вязко упруго-пластические свойства материалов. – Германия LAP LAMBERT,  2016-63c.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

Avstriya Elmlər Akademiyası “Joint Excellence in Science and Humanities (JESH)” proqramı çərçivəsində son on il ərzində doktorantura pilləsini başa çatdırmış və öz ölkəsində hər hansı tədqiqat müəssisəsində çalışan gənc alimlərə 2-6 ay müddətində Avstriyanın tədqiqat mərkəzlərindən birində tədqiqat aparmaq üçün imkan yaradır. Tədqiqat səfəri həmin qurum tərəfindən verilən təqaüd hesabına maliyyələşdiriləcəkdir.
Təqaüd proqramı haqqında ətraflı məlumatı Avstriya Elmlər Akademiyasının (http://www.oeaw.ac.at/en/fellowship-fundinq/promotional-proqrammes/ioint-excellence- in-science-humanities/) internet səhifəsindən və Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsində almaq mümkündür.
Təqaüd proqramı üçün namizədləriniz haqqında məlumatı 8 iyul 2016-cı il tarixinədək Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinə təqdim etməyinizi xahiş edirik.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya Şurasında bərk cism mexanikası ixtisasında mexanika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə edilib

24 iyun saat 14:00-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.111 dissertasiya şurasının növbəti iclasında Laura Faiq qızı Fətullayevanın “Konstruksiyalarda olan elastiki, qeyri-elastiki, çoxsaylı, nazikdivarlı elementlərin dayanıqlıq və qabarma məsələlərinin variasiya üsulu ilə həlli” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında mexanika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçirilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.