Magistraturanın boş qalan plan yerlərinə qəbul olan bakalavrların qeydiyyatı bu gün başa çatır

Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlərin (I mərhələdən sonra) və magistraturanın boş qalan plan yerlərinə qəbul olan bakalavrların qeydiyyatı bu gün başa çatır.
Dövlət İmtahan Mərkəzindən  verilən məlumata görə, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlər və bakalavrlar avqustun 28-i saat 17:00‑dək sənədlərini daxil olduqları təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Qəbul olanlar tələb olunan sənədlərin siyahısını ali təhsil müəssisəsindən öyrənə bilərlər.
Qəbul olanların təhsil müəssisəsində qeydiyyatdan keçməməsi onların yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək.
Xatırladaq ki, ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul olan abituriyentlərin qeydiyyatı isə avqustun 31-dək davam edəcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin  yarımillik fəaliyyəti

Hesabat dövründə Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi Azərbaycan MEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu və AMEA-nın Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin elmi və elmi elmi-təşkilat mövzusuna uyğun olaraq öz fəaliyyətini həyata keçirirdi.
Azərbaycan MEA-nın tərəfindən keçirdiyi beynəlxalq tədbirləri çərçivəsində şöbə, İnstitut alimlərinin və xarici elmi mərkəzləri arasında əməkdaşlığın və beynəlxalq əlaqələrin qurulması və inkişafı üçün imkan yaradırdı.
Beynəlxalq əməkdaşlıq qurulması üçün yollarından biri – birgə elmi araşdırmaların və elmi təcrübələrin keçirilməsidir. Bu məqsədlə hesabat zamanı şöbə Beynəlxalq fondlar tərəfindən maliyyələşdirən bir neçə müsabiqələri (qrantları) İnstitut əməkdaşlarına təqdim etmişdir. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Maye və qaz mexanikası” şöbəsinin I yarımilliyi üçün elmi və elmi-təşkili fəaliyyəti

Hesabat dövründə plana uyğun olaraq “Maye və qaz mexanikası” şöbəsində tədqiqat işləri aparılmış, qeyri-Nyuton neftlərin reoloji parametrlərinə sərhəd qatının təsiri, axınlarda temperatur köçmələrinin qeyri stasionar proseslərdə rolu, temperatura ilə təsir etdikdə, sürüşmə gərginliyin ilkin qiyməti və mayenin özlülüyün dəyişilməsində yaranan uyğunsuzluqlar, maye axınlarında qaz yaranma prosesinin modelləşdirilməsi, qazlı maye axınlarında elektrokinetik proseslərin qaz yaranmalarına təsirlərinin tədqiqi, qabarcıqlı maye daxilində həyacanlanmaların yayılması ilə əlaqədar məsələlər həll edimişdir.

Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2017-ci ilin birinci yarısı üçün elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında

2017 ilin yarımillik müddətində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi-tədqiqat işləri riyaziyyat və mexanika sahələri üzrə aparılmışdır. Bu sahələr 5 istiqaməti əhatə edir: 4-ü riyaziyyat, 1-i mexanika.

Hesabat müddətində İnstitut alimlərinin tədqiqatları Azərbaycan MEA Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edilmiş Azərbaycan MEA-nın tədqiqatlarının prioritet istiqamətlər proqramına uyğun olaraq aparılmışdır.

İnstitut alimləri göstərilən istiqamətlər üzrə bəzi elmi nəticələr almış, müxtəlif  beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfrans, simpozium, seminarlarda müzakirə etmiş, jurnallarda çap olunmuş və mütəxəsisslər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Hesabat müddətində İnstitut əməkdaşlarının 168 elmi işi, onlardan 105 məqalə, o cümlədən xaricdə 58, impakt faktorlu olan jurnallarda 26 məqaləsi və 62 tezisi (onlardan 29-u xaricdə) və 1 dərs vəsaiti (xaricdə) çap olunmuşdur.

25-26 may 2017 il tarixində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu və Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə birgə Sumqayıt Dövlət Universitetinin 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” adlı Beynəlxalq elmi konfrans keçirmişdir. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi Fizika tənlikləri” şöbəsinin yarımillik fəaliyyəti

2017-cı ildə şöbədə plana əsasən təsdiq olunmuş “Riyazi fizika məsələlərinin birqiymətli həll olunması və həllərinin keyfiyyət xassələri” mövzusu üzrə 11 iş aparılır.

İş 1: “Kvazielliptik operatorların mənfi spektrinin qiymətləndirilməsi və tətbiqləri”.
İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü, şöbə müdiri prof. R.V.Hüseynov.
Yüksək tərtibli elliptik tənliklər və bəzi kvazi elliptik tənliklər üçün spektr öyrənilir. Xüsusilə stasionar Şredinger operatorunun yüksək tərtibli analoqları tədqiq edilir. Bu zaman diferensial operator və verilmiş potensialının müxtəlif hallarına görə mənfi spektr öyrənilir. Potensial üzərinə mənfi spektrin sonlu və sonsuz olmasını təmin edə biləcək hansı şərtlərin qoyulmasının lazım olduğu öyrənilir. Müəyyən nəticələr əldə edilmişdir, tədqiqat davam edir.

İş 2: “Bir sinif elliptik tənliklər üçün tərs məsələ haqqında”.
İcraçı: f.-r.e.d., b.e.i. Ə.Y. Axundov.
Məsələnin qoyuluşu dəqiqləşdirilmişdir, yeganəlilik, dayanaqlılıq haqqında teorem isbat olunmuşdur.
1)A.Ya. Akhundov, B.R. Selmkhanov Determination the Coefficients in the Right Side of the System of Elliptic equations. Azerb. journ.of Math. V.7,№ 2, 2017.
2)Ахундов А.Я. Приближенное решение обратной задачи для эллиптического уравнения . Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunan “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri“ Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.Sumqayıt , 25-26 may, 2017, c. 128-129.

Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsinin yarımillik fəaliyyəti

“Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsində hesabat dövründə «İdarə olunan traektoriyaların üç ölçülü vəziyyətlər fəzasına ekran inikası üçün proqram kompleksinin yaradılmasının metodoloji əsaslarının işlənməsi» mövzusu üzrə 4 iş yerinə yetirilmişdir. Hesabat dövründə 1 məqalə nəşr olunmuş, 2 məqalə nəşrə qəbul olunmuşdur. Elmi konfranslarda iştirak edilmiş, bunlara müvafiq 4 tezis cap olunmuşdur. Bir konfransa iştrak üçün məruzə göndərilmiş və təşkilat komitəsi tərəfindən məruzə qəbul olunmuşdur. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.