E L A N

19.10.2017-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi f-r.e.d Telman Məlikov “Sadə variyasiya məsələsində Veyerştras variyasiyası və Veyerştras şərti” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə Veyerştras variyasiyası vasitəsilə Veyerştras şərtinin isbatı təqdim olunacaq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“2016-cı il İlin Alimi” mükafat müsabiqəsinin Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri sahəsinin əsas nominasiya üzrə qalibi AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev olmuşdur

2017-ci il 16 oktyabr tarixində Prezident yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Ən Layiqli Alim-Ə.L.A.” məqsədli qrant müsabiqəsi çərçivəsində ilk dəfə olaraq keçirilmiş “2016-cı İlin Alimi” və “2016-cı İlin Gənc Alimi” mükafat müsabiqəsinin qaliblərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Müsabiqəsinin məqsədi Azərbaycanda 2016-cı ildə fəal elmi fəaliyyət göstərmiş, yüksək elmi nəticələrə nail olmuş, təsir (impakt) faktorlu, tanınmış bazalarda indekslənən nüfuzlu jurnallarda və nəşrlərdə dərc olunmuş elmi məqalələri və digər elmi əsərləri olan, elmi işlərinə istinad olunan, həmçinin yüksək elmi-təşkilati fəaliyyəti ilə fərqlənmiş alimlərin beynəlxalq standartlara uyğun meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılması olub.
İlk dəfə olaraq keçirilmiş “2016-cı İlin Alimi” mükafat müsabiqəsinin Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri sahəsinin əsas nominasiya üzrə qalibi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev təltif edilmişdir.
Professor Vaqif Quliyevin elmi-tədqiqat layihələri bir sıra beynəlxalq qrantlara layiq görülmüş, 250-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir. Elmi məqalələrinin 150-dən çoxu Thomson Reuters siyahısında olan impakt faktorlu beynəlxalq jurnallarda çap edilmişdir.
Alimin elmi əsərlərinə informasiya sistemlərindən alınmış məlumata görə – Google Scholar Citations-2045, MathSciNet Mathematical Reviews-605, Scopus-561, Web of Science-540 istinad edilmişdir. H-indeksi Google Scholar Citations 22, Scopus 13, Web of Science 12, Mendeley 12-dir.
Alimin kadr hazırlığı sahəsində də böyük xidmətləri var. Onun rəhbərliyi ilə 20 fəlsəfə və 2 elmlər doktoru hazırlanmışdır.
Professor Vaqif Quliyev 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
O, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin üzvüdür.
Elmi nailiyyətlərinə görə 1993-cü ildə Amerika Riyaziyyat Cəmiyyətinin “Soros Foundation” mükafatına layiq görülmüş, 2000-ci ildə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 2002-ci ildə “NATO Science Prop Coll Linkage Grand”, 2008-ci ildə İNTAS layihəsində ənaktiv “team leader” mükafatlarına layiq görülmüşdür. 2014-cu ildə “Avropa Nəşr Mətbu Evi” nin mükafat komissiyasının qərarı ilə “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim qızıl medalı” ilə təltif olunmuşdur. 2017-ci ildə Azərbaycanda riyaziyyat elminin inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının FƏXRİ FƏRMANI ilə təltif olunub.
Bu il Türkiyənin Ahi Evran Universitetində professor Vaqif Quliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Morri tipli fəzalarda operatorlar və tətbiqləri- OMTSA2017” adlı konfrans keçirilmişdir.
Professor Vaqif Quliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri jurnalının, Riyaziyyat buraxılışının fizika-texnika və riyaziyyat elmləri bölməsinin baş redaktorudur.
Alimi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu kollektivi adından”2016-cı il İlin Alimi” mükafatı alması münasibəti ilə təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, riyaziyyat elminin inkişafı yolunda nailiyyətlər arzulayırıq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

18.10.2017–ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Səbinə Sadıqova və “Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsinin elmi işçisi, f.ü.f.d. Aynurə Cəfərova çıxış edəcəklər.
Çıxış zamanı gənc alimlər 2-6 oktyabr tarixlərində Almaniyanın Heydelberq Universitetində “Kvant kimyasında riyazi metodlar”mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda məruzələri haqqında hesabat verəcəklər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib

AMEA RMİ-nın nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 dissertasiya şurasının iclasında Məleykə Ağamoğlan qızı Məmmədovanın “Mikroçatlı kanallarda mayelərin hərəkətinin hidrodinamik xüsusiyyətlərinin tədqiqi, çatlı-süxurlu neft-qaz yataqlarının işlənməsinə yeni yanaşvalar” mövzusunda 2003.01-Maye, qaz və plazma mexanikası ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçirilib.

Dissertasiyada alınmış nəticələr 41 işdə öz əksini tapıb.Dissertasiya işi Dissertasiya Şurasının müsbət rəyini alıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev “Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin VI konqresi” beynəlxalq konfransında iştirak edib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev Qazaxıstanın Astana şəhərində 2-5 oktyabr 2017-ci il tarixində keçirilmiş “Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin VI konqresi” Beynəlxalq konfransında plenar məruzəçi qismində iştirak edib.
Professor Vaqif Quliyev konfransın plenar iclasında “Ümumiləşmiş Orliç-Morri fəzalarında harmonik analizin klassik operatorları üçün xarakterizasiyalar” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

16.10.2017-ci il saat 12:00-da “Dalğa dinamikası” şöbəsinin seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin professoru Cəfər Həsənağa oğlu Ağalarovun “Müxtəlif üsullarla asılmış lövhənin sərbəst rəqsləri” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.
Dinamik oblastda müxtəlif dalğa hallarında lövhənin rəqslərinə baxılmışdır. Baxılan işlərdə lövhənin sərbəst rəqsləri üçün analitik ifadə alınmır. Baxılan məsələlərdə müxtəlif bərkidilmə hallarında xüsusilə, dairəvi elastik bərkidilmə, horizontal istiqamətdə elastik bərkidilmə, halqavari kütlə ilə bərkidilmə hallarında dairəvi lövhənin raqsləri məsələlərinə baxılmışdır. Bərkidilmə sərtliyi tezlik funksiyası kimi hesablanır. Yəni tərs üsuldan istifadə edilir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.