Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

E L A N

03.12.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Türkiyə Cümhuriyyəti, Koç Universitetinin Riyaziyyat bölümünün professoru Vərqa Kazım oğlu Kələntərov «Güclü sönən dalğa tənlikləri ilə yaranmış dinamik sistemlərin sonlu ölçülü asimptotik davranışı» mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə utt + f(u)ut – bΔut – Δu + g(u) = h,      x ∈Ω,     t > 0   (1) şəklində olan qeyri-xətti güclü sönmüş dalğa […]

“Qeyri-müəyyənlik və iqtisadi risk şəraitində neft yatağı işlənməsi investisiya layihəsinin optimal variantının seçimi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Noyabrın 26-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. “Qeyri-müəyyənlik və iqtisadi risk şəraitində neft yatağı işlənməsi investisiya layihəsinin optimal variantının seçimi” mövzusuna həsr olunan seminarda institutun “Maye və qaz mexanikası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.e.n. Eldar Abbasov məruzə edib. Məruzədə oyunlar nəzəriyyəsinin müxtəlif minimaks meyarları üzrə hesablamaların nəticələrinin ekspert qiymətləndirmələri (Laplace, Hurwitz, Wald, […]

Azərbaycan Milli Elmlər Academiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan jurnalların siyahısı

1.РЖ. Математика. №10. 2014. 2.ЖВМ и МФ. №10. Т54. 2014. 3.Вестник МГУ. № 2.  2014. 4.Математический сборник. Т.205.№10. 2014. 5.Известия РАН. МТТ. №5.2014. 6.Прикладная математика и механика. Т.78.В.5. 2014. 7. Успехи математических наук.  Т.69.В.3.2014. 8.Известия РАН. Сер.математическая. Т.78.В.5.2014. 9.Математические заметки. Т.96. В.4.2014. 10.Математические заметки. Т.96.В.5.2014. 11.Известия РАН. Сер.математическая.Т.78.В.5. 2014. 12.Дифференциальные уравнения. Т.50, N9, 2014. 13.Дифференциальные уравнения. Т.50, […]

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün iki dissertasiya işi müdafiə edilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin elmi işçisi Gülnar Şamilova və Azərbaycan Texniki Kollecinin müəllimi Əli Məmmədov mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə ediblər. Gülnar Şamilova “Düzbucaqlı prizmalarda və silindrlərdə qeyri stasionar dalğaların yayılması” mövzusunda, Əli Məmmədov isə […]

“Ulduz tip qraflarda kompleks Hill operatorunun spektral analizi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Noyabrın 19-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Ulduz tip qraflarda kompleks Hill operatorunun spektral analizi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f-r.e.n, dos. Rakib Əfəndiyev məruzə edib. Məruzədə Hill operatoru üçün qeyri kompakt ulduz tip qraflarda spektral analiz məsələsindən danışılıb. Operatorun spektri öyrənilmiş, potensialların bərpası üçün yeganəlik teoremi daxil edilmişdir. […]

E L A N

19.11.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f-r.e.n, dos. Rakib Feyruz oğlu Əfəndiyev “ Ulduz tip qraflarda kompleks Hill operatorunun spektral analizi” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Hill operatoru üçün qeyri kompakt ulduz tip qraflarda spektral analizi tədqiq edilmişdir. Operatorun spektri öyrənilmiş, potensialların bərpası üçün yeganəlik teoremi daxil edilmişdir. Tərs məsələnin konstruktiv […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər