Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantı Əhməd Cəmşidipur və institutun “Riyazi analiz” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Lalə Əliyeva riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə etmişlər.

İyunun 24-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında İran İslam Respublikasının vətəndaşı, institutun dissertantı Əhməd Cəmşidipur riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kəsilmə şərtinə spektral parametr daxil olan Şturm-Liuvill operatoru üçün səpilmənin düz və tərs məsələləri” mövzusunda və AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun  “Riyazi analiz” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Lalə Əliyeva riyaziyyat […]

На Диссертационном Совете Института Математики и Механики состоялась защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике доцента кафедры «Математика и методика её преподавания» Бакинского Государственного Университета Эльмаги Гасымова.

6 – го июня на Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА защитил диссертацию на соискание степени доктора наук по математике доцент кафедры «Математика и методика её преподавания» БГУ Эльмага Гасымов. на тему «Исследование интегральных преобразований некоторых сложных вопросов» Результаты, полученные, в диссертации нашли своё отражение в 42 работах.

List of new journals received in the library of the Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan.

1.РЖ. Математика. Сводный том.    2014№3. 2.РЖ. Механика.  Сводный том.      2014.№ 3. 3.РЖ. Математика. Систематическо-предметный указатель. 2013. №1-12. 4.РЖ. Математика. Авторский библиографический указатель. Т.1.2013.№1-12. 5.РЖ.Математика. Авторский библиографический указатель. Т.2. 2013. №1-12. 6.ДАН. РАН. 2014.Т.455. №1. 7.ДАН РАН.  2014.Т.455. №2. 8.ДАН РАН. 2014.Т.455.  №3. 9.Математические заметки. 2014.Т.95.№ 3. 10.Математический сборник. 2014.Т.205.№3. 11.Сибирский математический журнал. […]

Список новых журналов поступивших в библиотеку института Математики и Механики НАН Азербайджана.

1.РЖ. Математика. Сводный том.    2014№3. 2.РЖ. Механика.  Сводный том.      2014.№ 3. 3.РЖ. Математика. Систематическо-предметный указатель. 2013. №1-12. 4.РЖ. Математика. Авторский библиографический указатель. Т.1.2013.№1-12. 5.РЖ.Математика. Авторский библиографический указатель. Т.2. 2013. №1-12. 6.ДАН. РАН. 2014.Т.455. №1. 7.ДАН РАН.  2014.Т.455. №2. 8.ДАН РАН. 2014.Т.455.  №3. 9.Математические заметки. 2014.Т.95.№ 3. 10.Математический сборник. 2014.Т.205.№3. 11.Сибирский математический журнал. […]

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnalların siyahısı.

1.РЖ. Математика. Сводный том.    2014№3. 2.РЖ. Механика.  Сводный том.      2014.№ 3. 3.РЖ. Математика. Систематическо-предметный указатель. 2013. №1-12. 4.РЖ. Математика. Авторский библиографический указатель. Т.1.2013.№1-12. 5.РЖ.Математика. Авторский библиографический указатель. Т.2. 2013. №1-12. 6.ДАН. РАН. 2014.Т.455. №1. 7.ДАН РАН.  2014.Т.455. №2. 8.ДАН РАН. 2014.Т.455.  №3. 9.Математические заметки. 2014.Т.95.№ 3. 10.Математический сборник. 2014.Т.205.№3. 11.Сибирский математический журнал. […]

On June 11, the institute seminar was held.

On June 11, at the institute seminar on “Spectral Analysis and differential Equations” the research associate of the Institute doctor of phys. math. sci. professor Mammad Bayramoglu made a report.