Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

Mayın 14-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib.

Mayın 14-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Sıxma dərəcəsi dəyişən daxili yanma mühərrikləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda  “Dalğa dinamikası” şöbəsinin müdiri, f-r.e.d, prof. Cəfər Ağalarov məruzə edib.  

On May 14, 2014, the weekly seminar of the Institute of Mathematics and Mechanics was held.

The head of “Wave dynamics” department, doctor of phys. math. sci. Javar Agalarov gave a talk “Inner combustion engines with variable compression order”.

14 мая состоялся общеинститутский семинар Института Математики и Механики НАНА.

14 мая состоялся общеинститутский семинар  Института Математики и Механики НАНА на тему “Изменение степени сжатия двигателя внутреннего сгорания”. На семинаре выступал заведующий отделом “Волновая динамика”, д.ф.-м.н. проф. Джафар Агаларов.

E L A N

14.05.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin müdiri, f-r.e.d, prof. Cəfər Həsənağa oğlu Ağalarov “Sıxma dərəcəsi dəyişən daxili yanma mühərrikləri” mövzusunda məruzə edəcəkdir.  Son illərdə dəyişən dərəcəli daxili yanma mühərriklərinin axtarışı aktual forma almışdır. Belə ki, bu sahədə bir sıra patentlər alınmışdır (6.039.011A*3/2000 Agalarov et/al__123/51AA).  Lakin elə güman etmək olar ki, bu sahədə uğurlar […]

E L A N

Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2014-ci ilin II-yarımilliyi üçün abunə olunan jurnalların siyahısı. 1.Вестник МГУ.Серия 1.Математика.Механика. 2.Дифференциальные уравнения. 3.Доклады Российской Академии Наук. 4.Известия РАН: Механика Жидкости и Газа. 5.Журнал Вычислительной Математики и Мат.физики. 6.МНТЖ «Прикладная Механика» 7.Математика (с указателями) 8.Математические Заметки. 9.Математический Сборник. 10.Механика. (с указателями) 11.Механика Композитных Материалов. 12.Прикладная Математика и […]

Mayın 7-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib.

Mayın 7-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda keçirilən Ümuminstitut seminarında ABŞ-ın Texas Texniki Universitetinin “Elektrik və Kompyuter mühəndisliyi” şöbəsinin Tətbiqi proqnozlaşdırma laboratoriyasının direktoru, prof. Hamed Sair-Sarraf  məruzə edib. “Texniki proqnozlaşdırma və onun riyazi əsasları”  mövzusuna həsr olunan seminarda Tətbiqi proqnozlaşdırma laboratoriyasında işlənib hazırlanmış  proyektlər seminar iştirakçılarına nümayiş etdirilib. Bu proyektlər texniki proqnozlaşdırmanın sənaye, materialların səciyyələndirilməsi, […]