Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

E L A N

04.12.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Diferensial tənliklər” şöbəsinin müdiri f-r.e.d., prof. Əkbər Bayram oğlu Əliyev “Dissipasiyalı qeyri xətti hiperbolik tənliklər sisteminin qlobal həllinin varlığı, yoxluğu və asimptotikası” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə dissipasiyalı qeyri xətti hiperbolik tənliklər sisteminin qlobal həllinin varlığı, yoxluğu üçün Fucita tipli kriteriyalar və qlobal həllərin asimptotikası haqqında alınmış nəticələr şərh olunacaq. […]

AKADEMİK A.X. MİRZƏCANZADƏNİN 85-illiyinə HƏSR OLUNMUŞ «NEFTQAZ SAHƏSİNDƏ QEYRİNYUTON SİSTEMLƏR» BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Neft elminin inkaşafı, yüksəkixtisaslı elmi və pedaqoji kadrların hazırlanmasında çoxşaxəli xidmətlərini nəzərə alaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 21-22 noyabr 2013-cü ildə akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilmişdir. AMEA-nın Prezidenti akademik Akif Əlizadənin rəhbərliyi ilə yaradılan təşkilat komitəsində həmsədrlər ARDNŞ-nın Birinci Vitse-Prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadə, […]

E L A N

25.11.2013 tarixində Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsinin seminarı baş tutmuşdur. Məruzəçi: aspirant Natiq I.Rzayev (əyani, 1ci il) Mövzu: “Dartılma-sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tir ve düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı və eninə rəqsləri”

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Gənc alim və mütəxəssislər şurasının təsis yığıncağı keçirilmişdir.

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Gənc alim və mütəxəssislər şurasının təsis yığıncağı keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan institutun direktoru, professor Misir Mərdanov Azərbaycanda müasir dövrün əsas aparıcı qüvvəsi olan gənclərin elmə cəlb edilməsi prosesinin uğurla həyata keçirildiyini, gənc alim və tədqiqatçılara dövlət səviyyəsində xüsusi diqqət və qayğının göstərildiyini qeyd etdi. M.Mərdanov gənclərin elmi potensialının artırılması, […]

2013-cü il noyabrın 12 və 13-ündə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirildi.

2013-cü il noyabrın 12 və 13-ündə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirildi. İclasda şöbələrin 2013-cü ildə həyata keçirdikləri elmi tədqiqatlar haqqında məlumatlar müzakirə olundu: Tətbiqi riyaziyyat şöbəsi – daha ətraflı Funksional analiz şöbəsi – daha ətraflı Riyazi analiz şöbəsi – daha ətraflı Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi – daha ətraflı Diferensial tənliklər şöbəsi – daha […]

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemində fəaliyyət göstərən və neft-qaz, neft-kimya sənayesi ilə bağlı aktual və müasir elmi problemlərin həlli ilə məşğul olan alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 2013-cü il üçün keçirilmiş müsabiqədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri 4 (dörd) layihənin qalibi olmuşlar.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemində fəaliyyət göstərən və neft-qaz, neft-kimya sənayesi ilə bağlı aktual və müasir elmi problemlərin həlli ilə məşğul olan alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 2013-cü il üçün keçirilmiş müsabiqədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri 4 (dörd) layihənin qalibi olmuşlar: