Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elmi Şurasının 18 oktyabr 2013-cü il tarixli 10 saylı iclasında aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:

AMEA-nın 70 illik yubileyinin keçirilməsnə dair təkliflər. Aspirant və gənc alimlərin konfransının keçirilməsinə dair təkliflər. İnstitutların reytinqi haqqında. “Gənclər üçün Prezident Mükafatı”. AMEA-nın Nizamnaməsinə dair təkliflər. İnstitutlarda multi-dissiplinar layihələr haqqında. Cari məsələlər.

AMEA-nin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru prof. Misir Mərdanov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati Aliləri, cənab İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati Aliləri, cənab İlham Əliyevə! Möhtərəm cənab Prezident, Sizi yenidən ölkə prezidenti seçilməyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, möhkəm can sağlığı, bu şərəfli və məsuliyyətli işinizdə daha böyük uğurlar diləyirəm. Çox hörmətli cənab Prezident, qədirbilən Azərbaycan xalqı növbəti dəfə Sizə səs verməklə ölkəmizin davamlı inkişafına, müstəqilliyimizin daha da möhkəmlənməsinə, Heydər Əliyev […]

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Hesablama riyaziyyati və informatika şöbəsinin elmi işçisi Mirzəzadə İradə Hətəm qızının Rusiya Respublikasınınm tanınmış nəşriyyatında məqaləsi çap edilmişdir.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Hesablama riyaziyyati və informatika şöbəsinin elmi işçisi Mirzəzadə İradə Hətəm qızının Rusiyanın “Информационные технологии” jurnalının 10 buraxılışında 2013-cü ilin sentyabr ayında “Интеллектуально-информационная система дифференциальной диагностики отравлений токсическими веществами (на примере отравлений угарным газом)” adlı məqaləsi çap edilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnalların siyahısı.

20.09.13 Commentarii mathematici Universitatis Sancti Pauli. – 2013, V .62, №1. 30.09.13 The Review of symbolic logic. 2013. V6. №3. Украинский математический журнал. 2012 Т.64. №3,4,5,6,7. 2013. Т65.№5,6,7.

E L A N

02.10.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d, prof. Musa Xanlar oğlu İlyasov “Üçlaylı halqanın yükgötürmə qabiliyyəti” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Liflərlə möhkəmləndililmiş üçlaylı kompozit halqavarı lövhənin yükgötürmə məsələsi həll edilmiş, ümumiləşmiş statik qüvvələr sahəsi tapılmışdır. Assosiativ axma qanunundan istifadə edərək lövhənin əyinti sürətləri sahəsi təyin edilir.

“Harmonik analizin müasir problemləri” adlı elmi seminarın növbəti iclası

01.10.2013 tarixində saat 11:30-da akademik A.C.Hacıyevin rəhbərliyi altında “Harmonik analizin müasir problemləri” adlı elmi seminarın növbəti iclası olmuşdur. Məruzəçi: dos. R. Ə.Bəndəliyev Mövzu: “Dəyişən dərəcəli Lebeq və Sobolev fəzalarının bəzi xassələri. Daxilolma teoremləri.” Arzu edənlər iştirak edə bilərlər. Riyazi analiz şöbəsi Xülasə Məruzədə dəyişən dərəcəli Lebeq və Sobolev fəzalarında daxilolma teoremləri və fəzalar haqqında bəzi teoremlər isbat […]